Thời sự tổng hợp

Sông Lô bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 2014-2015

          Sáng ngày 14/12, Trường Chính trị Tỉnh  phối hợp với Huyện ủy Sông Lô long trọng tổ chức Lễ bế giảng và cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 2014-2015.

Dự Lễ bế giảng có Lãnh đạo Trường chính trị Tỉnh; Lãnh đạo Huyện ủy Sông Lô; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng của Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí đại biểu lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; giáo viên chủ nhiệm và 91 học viên khóa 2014-2015..

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa2014-2015 được khai giảng tháng 10 năm 2014, loại hình đào tạo vừa làm vừa học. Với 91 học viên đa số là các đồng chí trưởng phó các phòng ban chuyên môn, Hiệu trưởng, hiệu phó các trường học trên địa bàn Huyện; cán bộ chủ chốt các xã thị trấn.

Qua khóa học, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và lý luận về Đảng; Nhà nước và pháp luật; khoa học hành chính; đường lối quan điểm của Đảng về các lĩnh vực; nghiệp vụ đảng, đoàn thể; kỹ năng lãnh đạo quản lý và tình hình nhiệm vụ địa phương.

Kết thúc khóa học: 91/91 học viên đã được Hội đồng xét tốt nghiệp trường chính trị tỉnh công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; trong đó 41 học viên tốt nghiệp loại giỏi ( đạt tỷ lệ 41,1%); 47 học viên tốt nghiệp loại khá (đạt tỷ lệ 47,3%). Nhân dịp này Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh tặng giấy khen cho 07 học viên đạt thành tích xuất sắc trong phong trào và học tập.

Kim Thoa – Thu Bốn

Ngày đăng: 17/12/2015