Thời sự tổng hợp

BCĐ chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Vĩnh Phúc thẩm định, xét công nhận xã Yên Thạch đạt chuẩn nông thôn mới

          Ngày 15/12, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, do đồng chí Trần Mạnh Định - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm Trưởng đoàn đã thẩm định tại xã Yên Thạch, huyện Sông Lô. 

Tại buổi làm việc, Đoàn thẩm định đã được nghe BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM xã Yên Thạch đọc báo cáo về công tác xây dựng NTM của xã. Năm 2011, khi bước vào xây dựng nông thôn mới, Yên Thạch chỉ đạt 5/19 tiêu chí. Sau 5 năm, từ nguồn vốn thực hiện gần 175 tỷ đồng, diện mạo nông thôn mới của địa phương đã thực sự đổi thay với 100% kênh mương loại III được cứng hóa, phục vụ nhu cầu tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp; 100% đường trục xã, liên xã được cứng hoá; 3/3 trường học các cấp đạt chuẩn Quốc gia mức độ I; toàn xã có 1 trung tâm văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, 10/10 thôn có nhà văn hoá đạt chuẩn quy định. Đến hết tháng 8/2015, chợ nông thôn mới của xã được đưa vào sử dụng đảm bảo kinh doanh, giao thương buôn bán của nhân dân được thuận lợi. Trên địa bàn xã không còn tình trạng người dân phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát, 92,6% nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên chiếm 95,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 24 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,1%. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững. Đến nay, xã cơ bản đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Sau khi đi kiểm tra, thẩm định thực tế từng tiêu chí, các thành viên Đoàn thẩm định đánh giá cao các tiêu chí nông thôn mới xã Yên Thạch đã đạt. Một số ý kiến đề nghị xã tiếp tục cứng hóa hệ thống giao thông nội đồng; quản lý tốt hành lang đường giao thông nông thôn trục liên xã; thường xuyên cải tạo, tu sửa kênh mương nội đồng để phục vụ tốt nhiệm vụ tưới tiêu; có kế hoạch hoạt động để các nhà văn hóa thôn phát huy hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; tập kết, thu gom rác thải đúng nơi quy định; nâng cao tiêu chí thu nhập; quan tâm hơn nữa tới vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho học sinh các cấp học.

Thống nhất với ý kiến các thành viên trong Đoàn công nhận Yên Thạch đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đồng chí Trần Mạnh Định đã đề nghị địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhanh chóng hoàn thiện một số hạng mục còn dở dang thuộc tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa; nghiên cứu, chuyển bãi tập kết rác thải ra xa khu vực nghĩa trang; nâng cao và giữ vững các tiêu chí đã đạt, nhất là những tiêu chí động như: Môi trường, thu nhập, tỷ lệ lao động, an ninh trật tự.

 

Thu Bốn – Kim Thoa

 

Ngày đăng: 16/12/2015