Thời sự tổng hợp

Đoàn thanh niên huyện sông lô tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ chí Minh

         Thực hiện chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa của đoàn viên thanh niên, trong những năm qua, đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sông Lô đã có nhiều đổi mới trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, gắn với việc đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “tuổi trẻ Sông Lô học tập và làm theo lời Bác”.

          Huyện Sông Lô hiện có 15.862 thanh niên, tập hợp thường xuyên là 8.274 đạt 52,16%. Trong đó, thanh niên trong độ tuổi từ 16-30 có khoảng 19.000 người, thanh niên khối nông thôn chiếm gần 80% tổng số thanh niên trên địa bàn toàn huyện. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong huyện thường xuyên làm tốt công tác tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cho thanh niên với những nội dung phong phú như: giáo dục cho thanh niên về chủ nghĩa mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước…trên cơ sở đó hình thành niềm tin, lý tưởng thanh niên vào đường lối đổi mới mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng cho thanh niên. Qua đó phát huy vai trò của thanh niên trong đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn Sông Lô tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ (đạt 100% chỉ tiêu). Thế hệ trẻ Sông Lô thường xuyên được giáo dục về tinh thần yêu lao động, phát huy truyền thống hiếu học, chuyên cần và sáng tạo, thông qua đó hình thành ý thức tự giác cho thanh niên trong lao động, học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Thông qua các hoạt động giáo dục đã có nhiều thanh niên vượt khó vươn lên trong học tập như đ/c Dương Tiến Minh, Nguyễn Văn Tài trường THPT Sáng Sơn, nhiều thanh niên vươn lên lập thân lập nghiệp phát triển kinh tế, mỗi năm thu nhập từ 100- 200 triệu đồng như: đ/c Nguyễn Thanh Hải – xã Đồng Thịnh, Đ/c Hà văn Quyết xã Hải Lựu…

 

 

Đoàn thanh niên xã Nhân Đạo khởi công công trình thanh niên năm 2015

 

          Việc giáo dục đạo đức cho thanh niên gắn với thực hiện và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong huyện đã có nhiều mô hình phong phú như: mô hình Sổ vàng “Nhật ký làm theo lời Bác”, mô hình Sổ vàng “Bình chọn tấm gương tuổi trẻ thực hiện các tiêu chí rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2017”…; xây dựng các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức, lối sống cho các đối tượng đoàn viên thanh niên; gắn liền với chương trình rèn luyện đoàn viên và tuyên dương, biểu dương các điển hình. Thông qua các cuộc vận động và các phong trào hoạt động, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã tổ chức 23 hoạt động trao đổi, tọa đàm về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai đồng loạt giờ học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; tuần học tập tìm hiểm “ Bác Hồ với Vĩnh Phúc” thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN), thanh niên nhi đồng tham gia; bình chọn được gần 200 gương ĐVTN tiêu biểu làm theo lời Bác; tổ chức treo bản đồ tấm lớn “Hoàng sa, Trường Sa trong trái tim tôi” tại 100% các trường học trong toàn huyện; vận động ĐVTN tham gia ủng hộ chương trình góp đá xây dựng Trường Sa, tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho Trường Sa…Đảm nhận thực hiện trên 100 công trình phần việc thanh niên làm theo lời Bác, trị giá trên 200 triệu đồng như: công trình thanh niên “xây dựng sân cầu lông, bóng chuyền tại  nhà văn hóa các thôn”, xây dựng công trình “ngọn đèn thắp sáng đường làng”…

 

 

Đoàn viên, thanh niên huyện Sông Lô tham gia vệ sinh môi trường

 

          Công tác giáo dục lối sống, giáo dục pháp luật cho thanh niên thường xuyên được trú trọng, nhằm hình thành lớp thanh niên có “lối sống vì cộng đồng”, xây dựng ý thức pháp luật, lối sống tuân thủ pháp luật cho thanh niên…Thông qua việc thường xuyên tổ chức các diễn đàn, buổi sinh hoạt với chủ đề “tuổi trẻ sống đẹp - sống có ích” tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên như: luật giao thông đường bộ, luật hôn nhân gia đình, luật lao động, luật chăm sóc và giáo dục trẻ em… Bên cạnh đó, các cơ cở đoàn cũng tích cực vận động và tổ chức cho ĐVTN tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thực hiện nếp sống văn minh; giáo dục  nâng cao nhận thức của người công dân trẻ có ý thức vươn lên trong lập thân lập nghiệp, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước…

          Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đoàn. Từ đó góp phần “xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp…”

Lệ Quyên 

Ngày đăng: 02/10/2015
Các tin cùng chuyên mục