Thời sự tổng hợp

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội nông dân cơ sở trên địa bàn huyện Sông Lô năm 2015

          Mới đây, Hội Nông dân huyện Sông Lô phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội năm 2015 cho 95 cán bộ Hội Nông dân trên địa bàn huyện.

 

 

Tại lớp bồi dưỡng, các cán bộ Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã được nghe đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh truyền đạt các nội dung về nghiệp vụ công tác hội; vị trí, vai trò của hội; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của cơ sở hội; xây dựng tổ chức cơ sở hội, hoạt động kinh tế - xã hội của Hội Nông dân cơ sở và phương thức công tác của cán bộ cơ sở hội…

Lớp bồi dưỡng cũng học tập, nghiên cứu các nội dung về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; học tập chỉ thị 03/CT-TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2015 là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay… do đồng chí giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện truyền đạt.

Qua lớp bồi dưỡng này, các cán bộ Hội nông dân cơ sở được nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, nắm vững nghiệp vụ công tác Hội. Từ đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của địa phương đã đề ra./.

 

lệ Quyên – Thu Bốn

Ngày đăng: 30/08/2015
Các tin cùng chuyên mục