Thời sự tổng hợp

Xã Bạch Lưu huyện Sông Lô tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020

          Ngày 22 tháng 9 năm 2015, xã Bạch Lưu huyện Sông Lô tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020. Dự hội nghị có đ/c Lê Tiến Anh- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo UBBND xã; cùng các Bí thư chi bộ, trưởng thôn khu dân cư trên địa bàn xã.

Sau 5 năm, bộ mặt nông thôn của xã có nhiều thay đổi: Kinh tế – xã hội phát triển toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện; cơ cấu lao động có bước chuyển dịch mạnh mẽ; các công trình được đầu tư xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả… Để đạt được kết quả đó, xã Bạch Lưu luôn coi xây dựng Nông thôn mới là một nhiệm vụ trọng tâm để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện có hiệu quả từ công tác tuyên truyền đến hành động “Chung tay xây dựng nông thôn mới” của các tầng lớp nhân dân, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, chú trọng công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, công tác phát triển sản xuất nâng cao thu nhập của người dân, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường bền vững. Chương trình xây dựng Nông thôn mới của xã đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong 5 năm tổng số vốn đã huy động được 36,3 tỷ đồng, trong đố: Vốn ngân sách tỉnh là 15,7 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện là 11,8 tỷ đồng; vốn ngân sách xã là 2,8 tỷ đồng; vốn đóng góp  của nhân dân xây dựng các công trình phúc lợi ước đạt 4,5 tỷ đồng; huy động được 7500 ngày công, ước tính bằng 1,5 tỷ đồng; vận động nhân dân hiến được 6.500m2 đất. Việc xây dựng đường giao thông nông thôn được nhân dân đồng tình ủng hộ, đến nay  xã đã làm được 7,8 km đường trục xã, liên xã; 12,2km đường trục thôn, đường ngõ xóm; 4,5 km đường giao thông nội đồng.

Tính đến nay, xã đã hoàn thành được 14 tiêu chí/19 tiêu chí gồm: Tiêu chí 1 quy hoạch và lập đề án xây dựng nông thôn mới; tiêu chí 2 là giao thông; tiêu chí 3: Thủy lợi; tiêu chí 4: Điện; tiêu chí 5: Trường học; tiêu chí 8: Bưu điện; tiêu chí 9: Nhà ở dân cư; tiêu chí 10: Thu nhập; tiêu chí 11: Hộ nghèo; tiêu chí 12: Cơ cấu lao động; tiêu chí 14: giáo dục; tiêu chí 16: Văn hóa; tiêu chí 18: Hệ thống chính tri; tiêu chí 19: an ninh trật tự và còn 5 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí 15: Y tế; tiêu chí 17: Môi trường; tiêu chí 6: Cơ sở vật chất; tiêu chí 13: Hình thức tổ chức sản xuấ; tiêu chí 17: Chợ nông thôn.

Với những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2011 - 2015, xã Bạch Lưu sẽ phấn đấu thực thực các riêu chí chưa đạt và về đích nông thôn mới trong năm 2016.

Kết luận hội nghị đồng chí Lê Tiến Anh- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Bạch Lưu đã đạt được trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và trong thời gian tới xã cần tập chung nhân lực cũng như vật lực hoàn thiện 4 tiêu chí chưa đạt và về đích xây dựng nông thôn mới.

 

Đ/c Lê Tiến Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng Nông thôn mới

 

Tại buổi tổng kết xã Bạch Lưu đã biểu dương và khen thưởng những tập thể, cá nhân đã đạt thành tích trong công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015./.

 

Đào Phương – Văn Nguyên

Ngày đăng: 22/09/2015
Các tin cùng chuyên mục