An ninh quốc phòng

Xã Đức Bác huyện Sông Lô diễn tập chiến đấu trị an năm 2015

         Ngày 1/9/2015, UBND xã Đức Bác huyện Sông Lô tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2014. Dự Buổi diễn tập có lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện; lãnh đạo UBMTTQ huyện; các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện và các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn xã.

Với chủ đề: "Đảng ủy, HĐND và UBND xã lãnh đạo, điều hành chuyển địa phương sang các trạng thái quốc phòng, tổ chức và thực hành tác chiến trị an bảo vệ địa phương”. Nội dung diễn tập được chia thành 5 giai đoạn: Giai đoạn 1: Hội nghị  Ban chỉ huy quân sự xã chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; Giai đoạn 2: Hội nghị ban công an xã chuyển lên báo động sẵn sàng chiến đấu; Giai đoạn 3: Hội  nghị Chi bộ quân sự ra nghị quyết lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; Giai đoạn 4: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; Giai đoạn 5: Hội nghị UBND xã giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng đảm bảo tác chiến trị an. Buổi diễn tập diễn ra bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, năng lực điều hành của chính quyền, sự đoàn kết thống nhất cao của các ban, ngành, đoàn thể trong xử lý các tình huống của cuộc diễn tập bảo đảm sát thực tế. Các tình huống giả định được đặt ra trong diễn tập đều trên cơ sở nhận định tình hình địa bàn và đối tượng tác chiến. Phần thực hành chiến đấu  giữa trung đội dân quân phối hợp với công an xã bảo vệ trụ sở UBND xã đã khẳng định rõ trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng vũ trang trong xử lý các tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn tương đối về mọi mặt.

Thông qua đợt diễn tập chiến đấu trị an nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, LLVT và nhân dân địa phương trong xã về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng xã và huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Phát biểu rút kinh nghiệm tại buổi diễn tập lãnh đạo BCHQS huyện Sông Lô đánh giá cao kết quả diễn tập và nêu rõ một số còn tồn tại hạn chế trong diễn tập. Đồng thời nhấn mạnh: Xã cần tập chung huấn luyện nâng cao trình độ, chiến thuật vận dụng sát với thực tế, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng vũ trang để sắn sàng chiến đấu trong mọi điều kiện, xây dựng lực lượng vũ trang đủ số lượng, đủ chất lượng để sắn sàng tác chiến trong mọi tình huống có thể xảy ra.

 

Kết thúc diễn tập, Ban chỉ đạo Diễn tập đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập chiến đấu trị an năm 2015./.

 

Thu Bốn – Kim Thoa

Ngày đăng: 01/09/2015