Tin Văn hóa xã hội

MTTQ xã Như Thụy đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân

Trong thời gian qua, MTTQ xã Như Thụy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân. Qua đó, đã phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

 

MTTQ xã Như Thụy trao khẩu trang, tấm chắn giọt bắn cho lực lượng Công an xã

 

Trong năm 2021, MTTQ xã đã thường xuyên tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, các chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế- xã hội của đia phương. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng, mừng Xuân; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tích cực phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Sông Lô tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp với Trung tâm Văn hóa huyện đưa tin, bài nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ huyện, xã phát động. Tại trung tâm xã, các thôn dân cư trang hoàng cờ, các pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu được treo tại các tuyến đường và nơi công cộng; các điểm bầu cử trong toàn xã thực hiện niêm yết danh sách cử tri và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được đảm bảo đúng quy định.

Từ các hoạt động tuyên truyền trên, nhân dân đã nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện chính trị, thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thực sự đã trở thành ngày hội của toàn dân. Nhân dân trên địa bàn xã phấn khởi, cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 97,42%, Tại các đơn vị bầu cử, cử tri đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, không có trường hợp bầu thiếu đại biểu, góp phần cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã thành công tốt đẹp.

MTTQ xã đã chủ động tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và nội dung các phong trào thi đua, cuộc vận động do MTTQ cấp trên phát động và thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên về triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước giai đoàn 2021 - 2024. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt chủ trương giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn xã, duy trì nâng cao tiêu chí nông thôn mới, tham gia hiến đất, hiến kế, hiến công, vệ sinh đường làng ngõ xóm, chỉnh trang nhà cửa, trồng cây, duy trì đường hoa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền đoàn viên, hội viên đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát huy nội lực, tạo nguồn vốn vay, giúp nhau thoát nghèo. Hội nông dân, Hội cựu chiến binh nhận uỷ thác từ Ngân hàng CSXH cho 346 hộ với tổng dự nợ trên 11 tỷ đồng. Hội phụ nữ phối hợp với Ngân hàng Đông Á cho 71 hội viên phụ nữ vay với tổng dư nợ 460 triệu đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, MTTQ xã Như Thụy kịp thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên và liên tục nhằm nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho người dân và thực hiện đúng quy định 5K của Bộ Y tế. Đồng thời vận động các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã ủng hộ được 25 triệu đồng, 5.500 khẩu trang, 50 tấm chắn giọt bắn, 01 máy sát khuẩn. Tiếp nhận và cấp 1.140kg gạo cho 17 hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Tập đoàn Phúc Sơn tài trợ. Công tác an sinh xã hội, phương thức vận động, giúp đỡ người nghèo được triển khai có hiệu quả. Trong năm 2021, MTTQ xã Như Thụy đã thăm hỏi hỗ trợ  30  hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã tổng số tiền là 17 triệu đồng.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong thời gian tới, MTTQ xã Như Thụy tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền theo hướng đa dạng, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, đối tượng và nội dung tuyên truyềan trong giai đoạn tiếp theo. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng với tuyên truyền trực tiếp thông qua đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động trong các tổ chức thành viên. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế./.

Hà Minh – Lệ Quyên

 

Ngày đăng: 26/01/2022