Tin kinh tế

Năm 2021 tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ xã Tứ Yên đạt 133% kế hoạch

Thực hiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Đảng bộ xã Tứ Yên đã tập trung lãnh đạo nhân dân tập trung phát triển kinh tế - xã hội, theo hướng dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Đến nay, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp giữ vai trò mũi nhọn.

 

 

Toàn xã hiện có 290 hộ bán hàng tạp hóa và làm các nghề phụ, xã có 2 nghề truyền thống làm lờ tôm và làm bánh tẻ, 01 chợ truyền thống, với 10 ô tô tải, 12 xe taxi 04 chỗ, 01 thuyền chở khách qua sông nhằm đáp ứng được các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu đi lại của người dân và lưu thông hàng hóa giữa các địa phương, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến dịch vụ vận tải và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Năm 2021 tổng doanh thu vận tải, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn xã ước đạt 60 tỷ đồng, đạt 133% so kế hoạch.

Thời gian tới, xã Tứ Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại, phát triển làng nghề truyền thống nhằm giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho người lao động trên địa bàn.

Bích Ngọc – Thu Hà

Ngày đăng: 22/01/2022