Thời sự tổng hợp

Huyện ủy Sông Lô tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 24/1, BTV Huyện ủy Sông Lô tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 cho thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và Bí thư, Chủ tịch các xã, thị trấn.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Dự hội nghị có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Đăng Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí ủy viên BTV, ủy viên BCH Đảng bộ huyện, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Bí thư, Chủ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Để thực hiện có hiệu quả đột phá trong công tác cán bộ và tổ chức bộ máy, năm 2021, BTV Huyện ủy đã giao nhiệm vụ đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, coi kết quả đánh giá cán bộ là tiêu chí quan trọng nhất để thực hiện quy hoạch, điều động, bổ nhiệm. Sau một năm thực hiện việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm cho thấy kết quả khả quan; nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt kế hoạch được giao với những kết quả ấn tượng. 

 

 

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu định hướng giao nhiệm vụ

 

Phát biểu định hướng giao nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên BTV Huyện ủy triển khai việc giao thí điểm nhiệm vụ, chỉ tiêu cho các tập thể, cá nhân song việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, tạo áp lực cần thiết giúp người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Nhiều việc khó được thực hiện, nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; các đồng chí được giao nhiệm vụ đều hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành tựu chung của huyện.

Qua thí điểm thực hiện, BTV Huyện ủy nhận thấy còn nhiều việc cần rút kinh nghiệm. Do vậy việc triển khai giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các tập thể, cá nhân trong năm 2022 được BTV Huyện ủy dựa trên quan điểm, nguyên tắc bám sát vào các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III; căn cứ vào tình hình thực tế của các địa phương, cơ quan, đơn vị để lựa chọn những việc khó, việc mới, việc chưa có tiền lệ, việc tồn tại nhiều năm chưa giải quyết được hoặc không muốn giải quyết do tâm lý sợ trách nhiệm nhưng phải thực hiện; khuyến khích các nhiệm vụ cụ thể hóa quan điểm mới, giải pháp mới thực tế của huyện; tiếp tục giao những việc còn dở dang, chưa hoàn thành trong năm 2021 để thực hiện. Những nội dung được đánh giá hoàn thành phải có kết quả cụ thể. Tiếp tục khắc phục các tồn tại hạn chế trong năm 2021; Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần khẳng định bản lĩnh, vận dụng kinh nghiệm, linh hoạt, đổi mới sáng tạo thực hiện các việc khó, việc mới, các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022.

Năm 2022, BTV Huyện ủy thống nhất mở rộng giao nhiệm vụ đến Thường trực HĐND huyện và 3 nhóm cơ quan, đơn vị gồm nhóm MTTQ và các đoàn thể, nhóm cơ quan trực thuộc UBND huyện và nhóm các xã, thị trấn. Giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của huyện cho Thường trực HĐND huyện đôn đốc, chỉ đạo hoàn thành.

Để triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao trong năm 2022, BTV Huyện ủy phân công các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy giúp BTV Huyện ủy giám sát, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ của các ngành, lĩnh vực, địa phương. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy là cơ quan thường trực, định kỳ tổng hợp tiến độ, kết quả thực hiện của các địa phương, đơn vị, báo cáo BTV Huyện ủy.

 

 

 

 

 

 

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Huyện ủy đã trao Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 cho Thường trực HĐND huyện, các ban xây dựng Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và Bí thư, Chủ tịch UBND 17 xã, thị trấn./.

Hà Minh – Thu Hà

Ngày đăng: 24/01/2022
Các tin cùng chuyên mục