Tin kinh tế

Năm 2021: Tổng sản lượng lương thực cây có hạt xã Quang Yên đạt hơn 2.733 tấn

Theo báo cáo của UBND xã Quang Yên, trong năm 2021 tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tương đối ổn định. Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt hơn 640 ha; trong đó diện tích gieo cấy lúa hơn 463 ha. Năng suất bình quân ước đạt 5,3 tấn/ha tăng so với cùng kỳ 0,3 tấn/ha; Sản lượng trên 2.435 tấn, tăng 62,5 tấn so với cùng kỳ.

Trong đó, cây ngô 62 ha ( diện tích ngô đông là 29,3 ha; ngô xuân là 24,8 ha; ngô mùa 7,9 ha); cây lạc 27,8 ha; cây đỗ đậu, khoai, lạc 20 ha; cây sắn khoảng 60,7 ha tăng 0,7 ha so với cùng kỳ; diện tích rau các loại 5,7 ha. Năng xuất bình quân ước đạt 4,8 tấn/ha tăng so với cùng kỳ 0,5, sản lượng 297,6 tấn. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt hơn 2.733 tấn, tăng 5,3 tấn so với cùng kỳ.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, UBND xã Quang Yên đã sớm triển khai Phương án sản xuất nông nghiệp, để các địa phương và người dân nắm bắt khung thời vụ và các khuyến cáo, hướng dẫn trong việc lựa chọn giống cây trồng và phân bón phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương; kiểm tra, đôn đốc người dân gieo cấy kịp thời, đảm bảo đúng khung thời vụ…

Hiện nay, xã Quang Yên đang đẩy mạnh đôn đốc, hướng dẫn người dân gieo cấy lúa vụ chiêm xuân năm 2022, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra cả về diện tích, năng suất và sản lượng ./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 21/01/2022