Tin kinh tế

Nông dân xã Quang Yên xuống đồng gieo cấy lúa vụ Chiêm xuân năm 2022

Hiện nay, nông dân xã Quang Yên đang tập tập mọi nguồn lực đồng loạt xuống đồng làm đất, gieo cấy lúa chiêm xuân đảm bảo kịp thời vụ, với quyết tâm giành thắng lợi cả về diện tích, năng suất và sản lượng.

 

 

Được biết vụ chiêm xuân năm 2022, xã Quang Yên gieo cấy trên 210 ha; Sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, có năng suất ổn định, chất lượng tốt như: TBR 225, Thiên ưu 8, ADI 28, DT39 Quế Lâm, DQ11… Để sản xuất vụ chiêm xuân giành thắng lợi toàn diện, ngay khi tiếp nhận Kế hoạch sản xuất vụ xuân của huyện, địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch sản xuất và triển khai sớm cho bà con nông dân về lịch thời vụ cũng như cơ cấu giống; phân công nhiệm vụ cho bộ phận chuyên môn tăng cường kiểm tra, bám sát đồng ruộng để có những biện pháp hướng dẫn kịp thời cho bà con trong sản xuất. Đồng thời tuyên truyền, khuyến cao bà con nông dân tuân thủ nghiêm lịch thời vụ, cơ cấu giống, các biện pháp chuyển đổi cây trồng để thuận tiện trong tổ chức sản xuất; hướng dẫn nông dân gieo mạ che phủ ni lông, quy trình chăm sóc và chuẩn bị tốt các khâu phục vụ gieo cấy.

Thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn xã Quang Yên đang khẩn trương gieo cấy, phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa chiêm xuân trong khung lịch thời vụ tốt nhất.

Với sự chỉ đạo sát sao, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với sự  chủ động, tích cực của người dân, xã Quang Yên quyết tâm phấn đấu gieo cấy hết diện tích, đúng khung lịch thời vụ, đảm bảo thắng lợi sản xuất vụ chiêm xuân 2022 theo kế hoạch đã đề ra./.

Lệ Quyên

 

Ngày đăng: 20/01/2022