Tin kinh tế

Bà con nông dân xã Lãng Công tập trung gieo cấy lúa chiêm xuân năm 2022

Xác định gieo cấy đảm bảo khung lịch thời vụ là rất cần thiết ảnh hưởng đến năng suất lúa, do đó xã Lãng Công đã tích cực vận động nhân dân gieo mạ, tập chung làm đất để bảo đảm tiến độ gieo cấy. Những ngày này, mặc dù thời tiết trên địa bàn mưa lạnh nhiều, nhưng bà con nông dân trong xã vẫn đang khẩn trương tranh thủ xuống đồng, tập trung cày bừa, gieo cấy lúa chiêm xuân, với phương châm: Làm đất xong đến đâu gieo cấy ngay đến đó để giúp cây mạ kịp thời bén rễ trước khi thời tiết có thể rét đậm.

 

 

Theo kế  hoạch, vụ chiêm xuân năm nay xã Lãng Công gieo cấy khoảng 190 ha; các giống lúa chủ yếu được sử dụng như: Thiên ưu 8, TBR 225, HT1, BC15… Để đảm bảo sản xuất an toàn, bền vững, hiệu quả, UBND xã chỉ đạo các thôn dân cư, cán bộ chuyên môn phối hợp với cơ quan chức năng của huyện tuyên truyền, khuyến cao bà con nông dân tuân thủ nghiêm lịch thời vụ, cơ cấu giống, các biện pháp chuyển đổi cây trồng để thuận tiện trong tổ chức sản xuất; hướng dẫn nông dân gieo mạ che phủ ni lông, quy trình chăm sóc và chuẩn bị tốt các khâu phục vụ gieo cấy, để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng tốt, hạn chế sâu bệnh.

Nhờ chuẩn bị chu đáo nguồn giống chất lượng, các loại vật tư nông nghiệp, nhất là việc chủ động áp dụng cơ giới hóa vào làm đất, điều tiết nguồn nước tưới hợp lý nên đến nay bà con nông dân trong xã đã xuống đồng gieo sạ và cấy được khoảng hơn 60% diện tích. Với tiến độ này, toàn xã Lãng Công sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân đảm bảo theo khung lịch thời vụ của huyện.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, giữ nước trong ruộng để bảo vệ diện tích lúa mới cấy. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết và có phương án phòng trừ sâu bệnh hại lúa, đảm bảo một vụ chiêm xuân thắng lợi.

Với sự chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu vụ của các cấp ủy, chính quyền và sự chủ động trong ứng phó những tác động xấu của thời tiết, nông dân xã Lãng Công đang quyết tâm phấn đấu giành một vụ xuân thắng lợi, góp phần hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu về năng suất và sản lượng theo kế hoạch đã đề ra./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 21/01/2022