Tin kinh tế

Nông dân xã Tứ Yên khẩn trương xuống đồng gieo cấy lúa chiêm xuân

Những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng ráo thuận lợi, bà con nông dân xã Tứ Yên đang khẩn trương bắt tay vào sản xuất lúa chiêm xuân năm 2021, đảm bảo gieo cấy đúng khung thời vụ.

 

 

Theo kế hoạch, vụ chiêm xuân năm nay xã Tứ Yên gieo cấy 100ha lúa, trong đó diện tích lúa xuân muộn là 70ha. Vụ chiêm xuân 2021, xã Tứ Yên cơ cấu gồm các giống lúa, đối với trà xuân sớm gồm: Nếp chiêm,  Xi23,  X21,  NX30; đối với trà xuân muộn chủ yếu gieo cấy các giống: TBR225, Thiên ưu 8, ADI 28, DT 39 Quế Lâm, DQ11, Hà Phát 3, HDT11, Hương Bình, Lai thơm 6, BG6....

Hiện tại, cùng với việc hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên lúa xuân, UBND xã Tứ Yên đã chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho bà con nông dân việc sử dụng các loại vật tư nông nghiệp trong quá trình chăm sóc lúa, đồng thời, phối hợp với công ty TNHH Thủy lợi Lập Thạch bảo đảm nguồn nước tưới trong quá trình cấy, dưỡng lúa vụ chiêm xuân.

Với sự chủ động bắt tay vào sản xuất đúng khung thời vụ, tin rằng vụ chiêm xuân năm nay xã Tứ Yên sẽ có một vụ mùa thắng lợi, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 18/01/2022