Thời sự tổng hợp

Huyện Sông Lô long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trong 3 ngày, từ ngày 29 đến ngày 31/7/2015, huyện Sông Lô long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự khai mạc và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Chúc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; đồng chí Lê Duy Thành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Toàn - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy - Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tới dự còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ; các đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị trong tỉnh; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 268 đại biểu đại diện cho 5.352 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Đ/c: Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh

Tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô

 

Các cháu thiếu nhi chào mừng Đại hội 

 

Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Sông Lô đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Tốc độ phát triển kinh tế bình quân hàng năm đạt 18,03%, tổng giá trị sản xuất năm 2015 đạt 2.470 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 23% so với năm 2010. Thu nhập bình quân năm 2015 ước đạt 25,4 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, từng bước đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế và phục vụ dân sinh.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Các chính sách xã hội được quan tâm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trong điều kiện khó khăn, xong với sự quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, đến nay huyện Sông Lô đã có 5 xã hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, góp phần từng bước tạo sự chuyển biến trong đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Sau 5 năm thành lập, Đảng bộ và nhân dân huyện Sông Lô đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

 Đối với công tác xây dựng Đảng, huyện Sông Lô đã chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng được đảm bảo duy trì và giữ vững; kỷ cương, kỷ luật được thực hiện nghiêm; đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ được tăng cường; vai trò lãnh đạo của Đảng bộ được khẳng định, củng cố niềm tin trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Hàng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh bình quân đạt trên 81%; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 92%. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã kết nạp mới được 891 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện Sông Lô phấn đấu đưa tốc độ phát triển bình quân đạt 18 - 18,5%/năm. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 35 đến 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới hằng năm giảm từ 1% trở lên; mỗi năm có từ 1.500 – 2.000 lao động có việc làm mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Giữ vững an ninh trật tự. Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% kế hoạch trên giao. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 90% và tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 95% trở lên.

 

Đ/c: Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo Đại hội  

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận và biểu dương kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Sông Lô đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí yêu cầu huyện Sông Lô cần xác định phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước hiện đại hóa ngành nông nghiệp, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới; quan tâm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch làng nghề với quy mô, cơ cấu sản phẩm, trình độ công nghệ phù hợp, đủ sức cạnh tranh, đảm bảo môi trường bền vững phù hợp với thực tế địa phương. Tăng cường đầu tư và thu hút đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch. Tập trung phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, nhất là hạ tầng giao thông; thực hiện tốt việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt các chương trình Quốc gia về lao động, việc làm; quan tâm đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở, đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Bên cạnh đó, tập trung lãnh, chỉ đạo đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tiếp tục chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) của Đảng;  tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng đã đề ra.

Đại hội đã thông qua Báo cáo, tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các văn kiện của Ban chấp hành T.Ư trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII;

 

Ảnh: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và đổi mới, Đảng bộ huyện Sông Lô đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 39 đồng chí và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

 

Nhóm phóng viên - Đài truyền thanh Sông Lô 

Ngày đăng: 30/07/2015