Tin kinh tế

Bạch Lưu tập trung nâng cao giá trị sản xuất ngành trồng trọt từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Trong những năm gần đây, trên địa bàn xã Bạch Lưu, nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng vụ, lựa chọn các loại giống có năng suất, chất lượng cao để tăng thu nhập; xuất hiện ngày càng nhiều mô hình trồng trọt cho thu nhập cao. Đây là kết quả của việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất liên kết theo chuỗi và ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Từ điều kiện cụ thể của địa phương Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung lãnh, chỉ đạo, định hướng và khuyến khích nhân dân khai thác tối đa mọi tiềm năng; huy động mọi nguồn lực; thực hiện luôn canh gối vụ, đầu tư thâm canh; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng chuyên canh, hàng hóa. Nhờ đó, những năm qua xã Bạch Lưu luôn được huyện đánh giá cao về chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, cơ cấu mùa vụ. Bên cạnh đó, để nâng cao giá trị sản xuất ngành trồng trọt xã Bạch Lưu còn tích cực khai thác tiềm năng sản xuất rau, quả sạch.

Việc áp dụng các tiến bộ KHKT trong trồng trọt từ khâu quy hoạch, công tác giống đến việc ứng dụng chuyên giao KHKT, đưa cơ giới hóa vào sản xuất với nhiều phương thức đa dạng đã giúp cho nông dân giảm chi phí, khắc phục tình trạng thiếu lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất. Hiện nay, tỷ lệ cơ giới hóa nông nghiệp trong khâu làm đất và thu hoạch của xã Bạch Lưu đã đạt trên 80%.

Để nâng cao giá trị sản xuất ngành trồng trọt, xã Bạch Lưu đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện giúp người nông dân yên tâm sản xuất. Cùng với đó, UBND xã thực hiện chỉ đạo của huyện, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về chương trình dồn thửa đổi ruộng. Tính đến hết năm 2020, xã Bạch Lưu đã tích tụ đất đai đạt được 2,5 ha và dồn thửa đổi ruộng được 15,5 ha. Từ đó, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng phù hợp với thế mạnh của địa phương, tăng cường đưa các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất.

Trong năm 2021, toàn xã Bạch Lưu gieo trồng tổng diện tích 302 ha (đạt 100% kế hoạch). Trong đó: Gieo cấy 176 ha lúa, năng xuất đạt 55,4 tạ/ha (đạt125% kế hoạch); Sản lượng  đạt  975 tấn. Cây Ngô diện tích 105 ha (đạt 100% kế hoạch); Năng xuất đạt 52,6 tạ/ha; Sản lượng đạt 552,3 tấn. Cây lạc với diện tích  5ha, năng xuất ước đạt 1,8 tấn/ha. Cây sắn diện tích 5ha, năng xuất ước đạt 20 tấn. Rau màu các loại khác 8 ha. Cây cà chua ghép trên gốc cà tím có tổng diện tích 1,6 ha, năng xuất ước đạt 35 tấn /ha, thu nhập đạt trên 400 triệu /ha.

Bên cạnh đó, địa phương đã hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung hàng hóa đối với sản phẩm nông nghiệp chủ lực: Cây măng tây với diện tích 1,8ha, phát triển tốt. Trong năm 2021, cây măng tây trên địa bàn xã Bạch Lưu đang cho thu hoạch từ 50 kg/ngày, thời gian tới có thể tăng lên 1,5 tạ/ngày, thu hoạch đến đâu được tiêu thụ hết đến đó, giá bán măng được khoảng 70.000 đồng/kg, đem lại cho các gia đình nguồn thu không nhỏ.

Tính đến hết năm 2021, tổng sản lượng lương thực cây có hạt trên địa bàn xã đạt 1.527,3 tấn; lương thực bình quân đầu người đạt 436kg/người/năm tăng 36kg so với cùng kỳ. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm cho người dân, giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo; Thu nhập bình quân đầu người đạt 52,3 triệu đồng /người/năm.

Trong thời gian tới, để nâng cao giá trị sản xuất ngành trồng trọt xã Bạch Lưu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện sản xuất hàng hóa tập trung có giá trị chất lượng cao phù hợp với điều kiện sản xuất và tiềm năng lợi thế của vùng. Quy hoạch lại các vùng sản xuất, đẩy mạnh việc chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn; tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, chuyển dịch mạnh về cơ cấu sản xuất gắn với phát huy lợi thế của địa phương và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tập trung tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, hiện đại, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao./.

Lệ Quyên - Hà Minh

Ngày đăng: 17/01/2022