Tin kinh tế

Phương Khoan tích cực chuẩn bị gieo cấy vụ chiêm xuân 2022

Những ngày này mặc dù thời tiết mưa lạnh, nhưng bà con nông dân trên địa bàn xã Phương Khoan đã tích cực xuống đồng tập trung làm đất, chuẩn bị vật tư nông nghiệp để xuống giống vụ lúa chiêm xuân 2022 cho kịp thời vụ.

 

 

Theo kế hoạch vụ chiêm xuân năm nay, xã Phương Khoan gieo cấy 225ha lúa. Cơ cấu giống chủ lực gồm các giống: Xi23, X33, NX 30, Thiên ưu 8, nếp 97, VNR 20 ... Để đảm bảo khung thời vụ gieo cấy, cấp ủy chính quyền xã Phương Khoan đã tăng cường chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tập trung tuyên truyền hướng dẫn nhân dân cải tạo đồng ruộng lấy nước cày ải, bừa ngâm thực hiện vệ sinh đồng ruộng, phát quang bờ ruộng, bón vôi bột để khử mầm bệnh trong đất nhằm hạn chế nguồn dịch hại và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để tổ chức sản xuất vụ chiêm xuân đúng khung lịch thời vụ, đồng thời chỉ đạo nhân dân gieo cấy đúng cơ cấu giống. Đến thời điểm hiện nay trên địa bàn xã đã giải phóng được trên 60% diện tích đất.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền xã Phương Khoan, cùng sự chủ động của bà con nông dân trong sản xuất, hứa hẹn vụ chiêm xuân năm nay sẽ đảm hoàn thành diện tích gieo trồng theo kế hoạch được giao, khắc phục được những khó khăn về thời tiết để giành một mùa bội thu, góp phần đảm bảo lương thực trên địa bàn xã./.

Thu Hà 

Ngày đăng: 17/01/2022