Tin kinh tế

Đôn Nhân chuẩn bị sản xuất vụ Chiêm xuân 2022

Hiện nay, cùng với các địa phương trong huyện, bà con nông dân xã Đôn Nhân đang tập trung ra đồng làm đất để kịp gieo trồng đúng lịch thời vụ Chiêm Xuân 2022.

 

 

Vụ Chiêm xuân năm nay, xã Đôn Nhân sẽ gieo cấy 165 ha các loại giống lúa mới, chất lượng cao, chịu rét, chống chịu sâu bệnh tốt như: TBR 225, Thiên ưu 8, X33, Xi 23, Nếp 97; ... Xác định đây là vụ sản xuất quan trọng, nên ngay từ khi có kế hoạch của huyện, UBND xã đã tiến hành rà soát lại toàn bộ diện tích đất trồng lúa trên địa bàn để xây dựng kế hoạch sản xuất chi tiết đến từng thôn, từng cánh đồng; khắc phục kịp thời những diện tích thiếu nước, sẵn sàng cho gieo cấy vụ Chiêm Xuân và theo dõi sát diễn biến thời tiết, chuẩn bị vật dụng để che phủ mạ ngay khi có rét đậm, rét hại xảy ra, đồng thời, cử cán bộ xuống bám sát đồng ruộng; hướng dẫn điều tiết nước, che chắn cho mạ.

Đến nay, mọi điều kiện cho sản xuất đã đảm bảo, không khí sản xuất khẩn trương đang diễn ra ở tất cả các thôn trên địa bàn xã. Với điều kiện thời tiết không có gì bất thường, xã phấn đấu gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa theo đúng kế hoạch đã đề ra. Tin rằng, với sự chủ động, vào cuộc của cơ quan chuyên môn cũng như ý thức bảo vệ mùa vụ của nông dân, xã Đôn Nhân sẽ gặt hái thêm vụ lúa thắng lợi.

Thu Hà

Ngày đăng: 17/01/2022