Tin kinh tế

Năm 2021 ngành chăn nuôi xã Tứ Yên đạt 116,6% so với kế hoạch

Trong những năm gần đây, bộ mặt của của xã Tứ Yên đã có nhiều khởi sắc nhờ vào chủ trương đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con.

 

 

Năm 2021, công tác chăn nuôi xã Tứ yên đã đạt vượt kế hoạch đề ra, đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn ổn định. Tổng số đàn bò có 890 con, đàn lợn 3.652 con, đàn gia cầm 16.200 con. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được tuyên truyền sâu rộng đến bà con nhân dân. Đồng thời tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và phun khử trùng, tiêu độc chuồng trại cho hộ chăn nuôi theo kế hoạch được 725 hộ. Tuy nhiên, do giá cả thị trường biến động mạnh, việc tái đàn trong năm 2021 còn thấp, giao động ở mức 43.000đ - 45.000đ/1kg. Thu từ chăn nuôi, thủy sản ước đạt 35 tỷ đồng, đạt 116,6% so với kế hoạch (kế hoạch năm là 30 tỷ đồng).

Trong thời gian tới, xã Tứ Yên sẽ tập trung tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư của Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, tăng thu nhập, ổn định đời sống, đưa chăn nuôi gia súc, gia cầm trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần lớn vào công tác giảm nghèo ở địa phương./.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 17/01/2022