Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Lô tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid- 19 được trên 2,4 tỷ đồng

Hưởng ứng và thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về phòng, chống đại dịch Covid-19. Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy Sông Lô về việc vận động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả đến hết năm 2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Lô đã tiếp nhận ủng hộ được trên 2.400 tỷ đồng (trong đó cấp huyện trên 1,5 tỷ đồng; cấp xã trên 900 triệu đồng). Ngoài ra các tập thể, cá nhân ủng hộ bằng hiện vật như: Khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, bộ quần áo bảo hộ, mũ chắn và các loại nhu yếu phẩm... 

 

 

Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô đã cấp chuyển kinh phí hỗ trợ 160 triệu đồng cho Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện và 04 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các điểm ra/vào địa bàn huyện để thực hện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và khu cách ly của huyện. Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các đoàn thể huyện Sông Lô đã đến thăm và trao tặng quà cho khu cách ly tập trung tại khu vực Đa Khoa Lãng Công và Khu cách ly tập trung tại Trung tâm văn hóa thể thao huyện, trao tặng quà với số tiền là 27,5 triệu đồng.   

Hỗ trợ bằng tiền mặt thông qua tài khoản các xã, thị trấn để chuyển cho các công dân đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An gặp khó khăn do Covid -19, tổng số tiền đã hỗ trợ là trên 1,1 tỷ đồng. Đã liên hệ với đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh trao 8 tấn gạo trị giá 67,5 triệu đồng (trong đó 3,0 tấn do Thường trực Tỉnh uỷ hỗ trợ và huyện Sông Lô hỗ trợ 5 tấn gạo) cho các công dân đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do Covid -19.        

Bích Ngọc

Ngày đăng: 17/01/2022