Tin kinh tế

Vụ chiêm xuân 2021, huyện Sông Lô gieo cấy lúa đạt 100,40% kế hoạch

Vụ chiêm xuân 2021, huyện Sông Lô gieo cấy lúa đạt trên 2.911ha, đạt 100,40% kế hoạch, tăng 1,69ha so với cùng kỳ.

 

 

Về cơ cấu trà lúa, diện tích lúa Chiêm đầm và Xuân sớm là 1.000ha, chiếm 34,34% diện tích (diện tích lúa chiêm đầm 275 ha, xuân sớm 725 ha); diện tích lúa xuân muộn là trên 1.911ha, chiếm 65,66% diện tích gieo cấy.

Về cơ cấu giống lúa chính được sử dụng gieo cấy ở vụ chiêm xuân 2021 chủ yếu là các giống lúa thuần có năng suất chất lượng ổn định. Đối với trà lúa chiêm đầm và Xuân sớm gồm các giống Nếp BM9603, Xi 23, NX 30, X21...Đối với trà xuân muộn đã có sự chuyển dịch về cơ cấu giống, đặc biệt là giống cũ giảm thay thế các giống lúa thuần mới có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất như: TBR225 là 1.079,5 ha; Sơn Lâm 2 là 306,9ha; Thiên ưu 8 là 286,74 ha; ADI28 là 254,82ha.......

Năng suất trung bình vụ chiêm xuân 2021 đạt 62,02 tạ/ha, tăng hơn so với cùng kỳ 3,59 tạ/ha; sản lượng đạt trên 18.058 tấn, tăng so với cùng kỳ 1.055 tấn. 

Bích Ngọc

Ngày đăng: 12/01/2022