An ninh quốc phòng

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sông Lô tổ chức tập huấn cho cán bộ Dân quân tự vệ năm 2022

Sáng ngày 11/01, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Sông Lô tổ chức Tập huấn cho cán bộ Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2022. Trung tá Kiều Việt Phong, Phó Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện dự và chỉ đạo khai mạc. Tham gia tập huấn có các đồng chí là cán bộ DQTV xã, thị trấn trên địa bàn huyện, gồm các Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng, Tiểu đội trưởng dân quân Công binh, Thông tin, Trinh sát, Phòng hóa và Y tế.

 

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Theo kế hoạch, lớp tập huấn được diễn ra trong 05 ngày, các học viên sẽ được học tập các nội dung cơ bản gồm: Những nội dung cơ bán của Luật dân quân tự vệ, Luật lực lượng Dự bị động viên và các nghị định của Chính phủ; Thông tư của Bộ Quốc phòng; Phòng, chống chiến lược “Diễn biễn hóa bình”, "Bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với Cách mạng Việt Nam; Tính năng, tác dụng kỹ thuật cơ bản và cách sử dụng các loại công cụ hỗ trợ dân quân tự vệ được trang bị; Hướng dẫn công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan đơn vị, điều lệnh đội ngũ; các tư thế vận động trên chiến trường..

 

 

Trung tá Kiều Việt Phong, Phó Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện phát biểu tại lớp tập huấn

 

Phát biểu tại buổi tập huấn, Trung tá Kiều Việt Phong, Phó Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện đề nghị các học viên trong quá trình học tập phải chấp hành nghiêm và thực hiện đúng nội qui, qui định cả Ban tổ chức, nhất là phải đảm bảo quân số, thời gian học tập, nêu cao tinh thần đoàn kết trong quá trình học tập, phát huy vai trò, trách nhiệm của người học viên về thái độ, tinh thần học tập tốt, khi học ngoài thao trường cần chấp hành nghiêm và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, đặc biệt thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Thông qua tập huấn, nhằm bồi dưỡng cho các đồng chí DQTV nắm vững những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, vận dụng vào tình hình thực tiễn của địa phương gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao để tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng, xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022.

Bích Ngọc – Thơm Đào

Ngày đăng: 11/01/2022