Thời sự tổng hợp

Sông Lô sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, Nhiệm kỳ 2015 – 2020

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 29 đến 31/7/2015. Cùng với các địa phương trong cả nước, những ngày này, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sông Lô đang tập trung cao độ chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, Huyện ủy Sông Lô đã sớm chủ động triển khai các bước, các khâu, chuẩn bị sẵn sàng cho Đại hội.

Đến thời điểm này, huyện Sông Lô đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện. Nội dung văn kiện trình Đại hội được thông qua tại nhiều cuộc họp của Ban thường vụ, BCH Đảng bộ, lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau khi tiếp thu, hoàn chỉnh, đến nay, văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn tất.

Nói về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ II nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Trần Công Ngôn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: “Năm 2015, đồng thời với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Ban Thường vụ huyện ủy Sông Lô đã tập trung công tác xây dựng Đảng trong đó tập trung cho Đại hội Đảng các cấp. Đến nay, kết quả của Đại hội có 282 chi bộ dưới cơ sở đã thành công tốt đẹp, 45 chi Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy cúng đã hoàn thành Đại hội đúng quy định của cấp trên. Ngay sau đó chúng tôi đã tích cực chuẩn bị mọi công tác cho Đại hội đại biểu huyện Sông Lô. Ban thường vụ chúng tôi đã triển khai song song các bước chuẩn bị với Đại hội các cấp cơ sở. Các tiểu ban: Nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban tuyên truyền… tổ chức và phục vụ Đại hội được thành lập và hoạt động nhịp nhàng, thường xuyên. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ II nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã hoàn tất. Chúng tôi đã sẵn sang bước vào Đại hội Đảng bộ huyện và phấn đấu tổ chức Đại hội thành công theo đúng kế hoach đề ra.

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, huyện Sông Lô đã tập trung lãnh, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tăng cường tuyên truyền sâu rộng về Đại hội Đảng bộ huyện tới quần chúng nhân dân. Đồng thời, làm tốt nhiệm vụ được phân công theo từng ngành và từng tiểu ban. Công tác tuyên truyền cũng được Đảng bộ huyện Sông Lô quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, trực quan, sinh động như: băng zôn, panô, cờ Tổ quốc, cờ Hồng kỳ, khẩu hiệu, cờ dây… Bên cạnh đó, phòng Văn hóa và Thông tin huyện cũng đã chọn lọc được 6 bảng ảnh nói về các thành tựu nổi bật thuộc các lĩnh vực như: Công tác xây dựng Đảng; phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong 5 năm qua, qua đó, tạo nên không khí phấn khởi trong nhân dân.

Có thể nói, công tác  chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô đến nay đã cơ bản hoàn tất. Với sự chỉ đạo sát sao, nghiêm túc, đổi mới, phát huy tính dân chủ, tin tưởng rằng: Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, đáp ứng được sự mong đợi của nhân dân các dân tộc trong huyện./.

 

Bích Ngọc – Lệ Quyên – Kim Thoa

Ngày đăng: 20/07/2015
Các tin cùng chuyên mục