Thời sự tổng hợp

Huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, Và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2015 của UBND huyện; sáng ngày 17/7/2015, UBND huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Lê Tiến Anh - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Dương Văn Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Đỗ Ngọc Cơ - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Việt Hưng - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc; thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Huyện uỷ, sự chỉ đạo của UBND huyện, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của huyện đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, tạo đà cho việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo thực hiện vững chắc nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2015.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội; Quyết toán thu chi ngân sách; Kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; Kết quả triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình sản xuất nông – lâm nghiệp cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông xuân đạt trên 6 ngàn ha, năng suất lúa ước đạt trên 57 tạ/ha, Tổng sản lượng lương thực đạt trên 24 nghìn tấn, bằng 68,76% kế hoạch năm và tăng 3% so với cùng kỳ. Tình hình chăn nuôi ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm được triển khai chặt chẽ, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 6 nghìn tấn, tăng 6,25% so với cùng kỳ. Trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, tính đến nay toàn huyện đã có 5 xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu đến hết 2015 sẽ đưa 4 xã về đích là: Cao Phong, Yên Thạch, Nhân Đạo, Hải Lựu và các xã còn lại đều đạt trên 10 tiêu chí Nông thôn mới trở lên.

Công tác văn hóa xã hội được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt cuộc vận động "Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giải quyết việc làm cho trên 1 nghìn lao động mới, đạt 68,9%, bằng 95,5% so với cùng kỳ.

Công tác an ninh xã hội, trật tự an toàn được giữ vững, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" được nhân rộng, đến nay đã có trên 1 nghìn Tổ liên gia tự quản và 13 mô hình điểm về an ninh trật tự. Công tác quân sự địa phương được thực hiện tốt, chỉ đạo các xã xây dựng Kế hoạch chiến đấu trị an theo Quyết tâm tác chiến phòng thủ; tập trung thực hiện Kế hoạch tuyển gọi công dân nhập ngũ đợt II/2015 với chỉ tiêu được giao là 180 công dân; thực hiện chi trả chế độ một lần cho 311 đối tượng với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng.

Trong công tác chỉ đạo điều hành, 6 tháng đầu năm 2015 UBND huyện đã có nhiều đổi mới theo hướng phân công trách nhiệm cụ thể, bám sát nội dung công việc, tăng cường đôn đốc, kiểm tra; thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách; tập trung cao độ cho việc thu hút đầu tư, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; tăng cường đảm bảo an ninh xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển; an ninh trật tự được giữ vững, quốc phòng được bảo đảm; đời sống của nhân dân được ổn định và nâng lên.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi, đóng góp vào chương trình, kế hoạch 6 tháng tiếp theo.

 Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tiến Anh đã biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh – quốc phòng của cán bộ và nhân dân toàn huyện; đồng thời đồng chí lưu ý một số công tác trọng tâm cần tập trung đó là: Tập trung chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ II nhiệm kỳ 2015 – 2020; chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông; tập trung các nguồn lực, phấn đấu đưa các xã đã đăng ký về đích Nông thôn mới; chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới; tăng cường các hoạt động an ninh quốc phòng; hoàn thành tốt công tác giao nhận quân…

Bằng các giải pháp tích cực, sự quyết tâm cao của cán bộ và nhân dân các dân tộc, nhất định huyện Sông Lô sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2015.

Bích Ngọc – Lệ Quyên

Ngày đăng: 17/07/2015
Các tin cùng chuyên mục