Thời sự tổng hợp

Huyện ủy Sông Lô tổ chức hội nghi quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 của BCH TƯ Đảng khóa XI

 

Sáng ngày 10/7/2015, Huyện ủy Sông Lô tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ XI Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI); Nghị quyết số 39 – NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ chính trị về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030". Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Hải – Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Đài - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Công Ngôn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy – UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể, các chi, Đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

          Tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Hải - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên cao cấp đã giới thiệu về chương trình, nội dung của Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XI). Trong đó, đi sâu giới thiệu, phân tích làm rõ thêm những vấn đề cơ bản và mới trong các phần nội dung quan trọng mà Hội nghị Trung ương lần thứ XI đã thông qua như: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; về số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng. Đối với Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu một số vấn đề thực tế về tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay; mục tiêu, quan điểm và nguyên tắc cũng như những nhiệm vụ, giải pháp và cách thức tổ chức thực hiện trong việc tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết giúp cho cấp ủy và cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững những nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ XI, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI). Từ đó vận dụng, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.  

 

 

 

Thu Bốn – Lệ Quyên

Ngày đăng: 27/07/2015
Các tin cùng chuyên mục