Thời sự tổng hợp

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sông Lô sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

          Ngày 02/6/2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) huyện Sông Lô  tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Dự hội nghị có lãnh đạo UBMTTQ tỉnh; Ủy viên UBMTTQ huyện khóa 2 nhiệm kỳ 2014 – 2019; đại diện các phòng, ban, ngành, và chủ tịch MTTQ của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, UBMTTQ từ huyện đến các xã, thị trấn đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vận dụng sáng tạo Nghị quyết của cấp ủy, tổ chức thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và phối hợp với các cấp, các ngành của UBMTTQ huyện đạt được nhiều kết quả thiết thực. Tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội MTTQVN các cấp đi vào cuộc sống; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh",Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước “Sông Lô chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam”. “Đền ơn đáp nghĩa”, “Chữ thập đỏ”, “Hiến máu nhân đạo”,  ủng hộ quỹ Khuyến học khuyến tài. Chỉ đạo rõ những việc trọng tâm, chọn điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng, nổi bật như: Xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2010. Chỉ đạo nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới, tiếp xúc cử chi, vận động quỹ “Vì người nghèo”, quỹ nhân đạo, xây nhà đại đoàn kết…. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh được chú trọng, thực hiện quy chế dân chủ, phát huy hiệu quả thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, giữ vững an ninh trật tự. MTTQ huyện luôn giữ vững vai trò của mình trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh đánh giá cao những thành tích đạt được của UBMTTQ huyện Sông Lô trong 6 tháng đầu năm 2015. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, Mặt trận tổ quốc huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; động viên nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biển đảo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, vận động các tầng lớp nhân dân huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2015.

Ngày đăng: 03/06/2015
Các tin cùng chuyên mục