Gương người tốt việc tốt

Xã Quang Yên đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của xã Quang Yên đang đổi thay từng ngày, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Góp phần quan trọng trong sự thay đổi đó, có những kết quả từ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Quang Yên đã và đang tích cực hưởng ứng, nỗ lực thực hiện.

 

 

Mô hình Hũ gạo tình thương của Chi hội Phụ nữ thôn Đá Đen, hàng tháng góp gạo giúp các gia đình khó khăn

 

Để việc học và làm theo Bác ăn sâu vào nếp nghĩ, cách làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng ủy xã Quang Yên đã tổ chức nhiều hội nghị học tập, quán triệt theo chủ đề của từng năm. Qua đó, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch hằng năm, kế hoạch toàn khóa, đưa việc học và làm theo tấm gương của Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Trong học và làm theo tấm gương của Bác, Đảng ủy xã Quang Yên đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Cùng với đó, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên ký cam kết thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là đối với cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. Gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc của địa phương. Đồng thời Thường vụ Đảng uỷ ban hành Kế hoạch về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay trên địa bàn xã đã có 16 mô hình hay, cách làm tốt, điển hình tiên tiến được xây dựng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Đảng ủy xã thường xuyên theo dõi quá trình thực hiện cũng như tiêu chí phấn đấu của các điển hình tiên tiến để kịp thời đánh giá kết quả đạt được, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình. Đến nay, việc học tập và làm theo lời Bác dạy, gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong xã; có sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội. Từ trong các phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập làm theo lời Bác dạy đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo là những điển hình tiêu biểu được các chi bộ, các ngành đoàn thể lựa chọn, nhân rộng.

Trong năm 2021, Đảng ủy xây dựng, chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, trong các chi bộ, các ngành đoàn thể để bồi dưỡng xây dựng điển hình tiên tiến như: Mô hình Sáng xanh, sạch đẹp (thôn Đức Thịnh); Mô hình Nuôi heo tiết kiệm ủng hộ gia đình đặc biệt khó khăn (thôn Đồng Dạ); Mô hình sáng xanh, sạch đẹp của thôn Đức Thịnh, chi bộ giao cho đoàn thanh niên trồng cây trên đoạn đường dài hơn 100m, một bên trồng được 45 cây Hoàng Yến và cây Mai, một bên là kênh mương không trồng được xuống đất thôn đã bố trí trồng vào chậu được 25 cây Hoàng Yến.

Học tập Bác với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau” Chi hội phụ nữ thôn Đá Đen triển khai bằng việc làm cụ thể với phong trào “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác”. Mô hình “Hũ gạo tiết kiệm” được thành lập vào ngày 20/10/2020 với 200 hộ dân tham gia. Mục đích của mô hình phát huy nội lực và tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách trong cộng đồng dân cư để chia sẻ yêu thương với những phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn.

Mức ủng hộ được các hộ dân thống nhất bằng gạo hoặc tiền tùy tâm cho mỗi lần say sát gạo từ 0,5kg - 1kg gạo; Địa điểm đặt tại 5 nhà có máy say sát gạo trong thôn. Thời gian thu gom gạo tại các hộ có máy say sát được thông báo trên loa truyền thanh của thôn. Định kỳ hằng tháng chi hội họp bình xét thống nhất giúp đỡ các gia đình hội viên phụ nữ gặp khó khăn trong thôn và trong xã. Sau 01 năm đi vào hoạt động, đến nay chi hội đã ủng hộ được 16 hộ gia đình với gần 300kg gạo; trung bình mỗi tháng Hội hỗ trợ được 01- 3 hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, gia đình gặp rủi ro trong cuộc sống 15kg đến 20kg gạo…

Từ những việc làm cụ thể của các mô hình trên cho thấy những chuyển biến về nhận thức trong “Học tập tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục xây dựng và phát triển nông thôn mới nâng cao. Với sự lan tỏa từ việc học và làm theo Bác, đến nay, cơ cấu kinh tế địa phương chuyển dịch theo hướng tích cực, bình quân thu nhập đầu người đạt gần 52 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 1,19%; các thôn có cảnh quan môi trường sạch, đẹp; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt hơn 92%...

Những kết quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại xã Quang Yên ngày càng trong sạch, vững mạnh. Vai trò lãnh đạo của Đảng và đảng viên được nâng cao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Quang Yên tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kết hợp chặt chẽ cùng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Từ đó tạo tiền đề quan trọng trong việc phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển KT – XH của địa phương trong giai đoạn mới./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 29/11/2021