An ninh quốc phòng

Sông Lô hoàn thành chỉ tiêu tiêu giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh năm 2021

Thời gian qua, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Sông Lô đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ngay từ đầu năm, Ban CHQS huyện đã phối hợp với các cơ quan ban ngành và các địa phương tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc việc giáo dục QP-AN theo kế hoạch. Chú trọng đổi mới hình thức tổ chức, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục QP-AN, phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm địa bàn.

 

 

Năm 2021 huyện Sông Lô đã cử 15 cán bộ thuộc đối tượng 3 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do tỉnh tổ chức; Cử 20 cán bộ tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh. Hoàn thành việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 138 đồng chí thuộc đối tượng 4.

Triển khai tốt công tác giáo dục quốc phòng tại các trường THPT trên địa bàn cho 2.171 học sinh. Qua các tiết học giáo dục quốc phòng giúp học sinh nhận thức đầy đủ hơn về quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân của Đảng, có nhận thức rõ hơn về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; phân biệt, sử dụng và trang bị cho mình những kỹ thuật cơ bản để sử dụng được một số loại vũ khí thông thường; giúp học sinh rèn luyện kỷ luật trong môi trường quân đội, làm việc theo nguyên tắc, kỷ cương; tạo cơ sở cho các học sinh tu dưỡng và hoàn thiện kỹ năng sống của bản thân, góp phần ngăn ngừa và phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học…

Đến thời điểm này huyện Sông Lô đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh năm 2021. Thông qua bồi dưỡng nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các đối tượng khác về giáo dục QP-AN được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của quê hương Sông Lô./.

Hà Minh

Ngày đăng: 26/11/2021