Thông tin cần biết

Thông báo công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Sông Lô

Tải xuống tại đây

Ngày đăng: 16/11/2021
Các tin cùng chuyên mục