Tin Văn hóa xã hội

Phát huy vai trò phụ nữ trong giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình

Phòng, chống bạo lực gia đình đã và đang nhận được sự quan tâm và triển khai nhiều giải pháp cùng sự vào cuộc của các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, trong đó có các cấp hội phụ nữ trong huyện.

 

 

Trong năm 2021, Hội LHPN huyện đã tổ chức 15 lớp truyền thông kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng và các biện pháp can thiệp, tư vấn cho nạn nhân bị bạo lực gia đình; hội nghị nói chuyện chuyên đề về thúc đẩy bình đẳng giới và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho 270 cán bộ Hội các cấp, chủ nhiệm, thành viên các mô hình phòng chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

Bên cạnh việc tích cực truyền thông, thông tin, tập huấn, Hội LHPN các cấp đã thường xuyên thăm hỏi, động viên, chủ động nắm bắt tư tưởng các gia đình hội viên phụ nữ, qua đó tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, người dân trong việc xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh trong gia đình. Phát huy tốt vai trò của Mô hình CLB gia đình hạnh phúc và địa chỉ tin cậy, đường dây nóng. Trong năm, hội phụ nữ các cấp đã kịp thời giải quyết 22 vụ mâu thuẫn trong hôn nhân gia đình.

Ngăn chặn bạo lực gia đình không chỉ qua tuyên truyền vận động, công tác hòa giải mà phải phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động từ chi hội phụ nữ tại mỗi thôn dân cư. Qua đó, tư vấn tạo cầu nối giúp nạn nhân bị bạo lực nắm được những kiến thức về pháp luật để bảo vệ bản thân, góp phần giữ gìn hạnh phúc cho gia đình và bình yên cho xã hội./.

Hà Minh

Ngày đăng: 25/11/2021