Tin Văn hóa xã hội

Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc trong tham gia xây dựng chính quyền tại xã Đôn Nhân

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Đôn Nhân luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ các cấp. Xác định rõ vị trí, vai trò của mình, trong quá trình hoạt động, thời gian qua, MTTQ xã Đôn Nhân luôn phát huy tốt vai trò là “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Điều đó thể hiện qua việc MTTQ đã phối hợp thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng các dự án trên địa bàn xã. Đặc biệt, phối hợp duy trì tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, từng bước đổi mới theo hướng tăng cường hoạt động tiếp xúc theo chuyên đề; chú trọng công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới; MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ những cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, qua các kỳ tiếp xúc cử tri và qua nhiều kênh thông tin, MTTQ xã đã kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, kiến nghị đến các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết kịp thời và dứt điểm, tạo sự đồng thuận của cử tri và nhân dân, hạn chế việc khiếu nại kéo dài, gây bức xúc, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ngay từ đầu năm ban thường trực Uỷ ban MTTQ xã đã chủ động xây dựng chương trình công tác cho từng tháng, quý, đặc biệt đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nhằm triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động trong năm 2021. Uỷ ban MTTQ xã ban hành các văn bản kế hoạch, hướng dẫn, trong đó tập trung tuyên truyền, triển khai quy trình các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã ban hành kế hoạch triển khai Công tác mặt trận tham gia giám sát và xây dựng chính quyền để hướng dẫn các tổ chức thành viên cụ thể hóa các nội dung, hình thức thực hiện. MTTQ xã Đôn Nhân thường xuyên quan tâm và phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội.

MTTQ xã đã tích cực tuyên truyền tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phối hợp rà soát lập danh sách những người từ vùng dịch về để tham mưu có biện pháp theo dõi, cách li. Uỷ ban MTTQ xã đã tiếp nhận và cấp phát trên 1.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. Uỷ ban MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các thôn dân cư triển khai vận động ủng hộ xây dựng quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương nhằm hỗ trợ giúp đỡ động viên chia sẻ với đội ngũ cán bộ y tế tham gia phòng, chống dịch và hỗ trợ người bị cách ly phòng chống dịch bệnh. Thông qua cuộc vận động đã được toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và người dân đồng tình ủng hộ với số tiền gần 42 triệu đồng.

Trong những năm qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tập trung tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực trên các mặt của đời sống xã hội. Ủy ban MTTQ xã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các nội dung cuộc vận động gắn với các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Phối hợp với UBND xã triển khai đổ 2 km đường giao thông nội đồng; phối hợp với HTX vệ sinh môi trường thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm đồng thời tiếp tục triển khai mô hình đường hoa tại thôn Trung Kiên dài 2,1km, lắp đặt 125 cống tiêu nước...

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác tuyên truyền của MTTQ và các đoàn thể đã động viên nhân dân thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong nông nghiệp có nhiều mô hình sản suất chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có giá trị kinh tế cao như trồng mít, ổi và các loại cây ăn quả. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 giảm còn 1,5%.

Phát huy vai trò của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở xã, việc triển khai các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cùng với hoạt động giám sát, MTTQ xã đã tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền như: Các Chỉ thị, Nghị quyết, các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội...thường trực Uỷ ban MTTQ xã đã ban hành 9 quyết định thành lập các tổ giám sát đầu tư cộng đồn,g giám sát công trình đổ đường giao thông, công trình rãnh nước thải sinh hoạt tại các thôn dân cư.

Với niềm tin vào sự đổi mới và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc xã Đôn Nhân quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị, là cầu nối gần nhất giữa Đảng, chính quyền với nhân dân./.

Thu Hà 

Ngày đăng: 25/11/2021