Tin Văn hóa xã hội

Xã Đồng Quế thực hiện hiệu quả công tác tư pháp - hộ tịch

Xác định được tầm quan trọng của công tác tư pháp - hộ tịch, thời gian qua Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đồng Quế (Sông Lô) luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện những quyền nhân thân quan trọng của mình, như: Đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, thay đổi, cải chính hộ tịch, nhận nuôi con nuôi..., địa phương cũng đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để tập trung cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch. Từ đó, quản lý chặt chẽ hơn việc đăng ký và quản lý hộ tịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển, ổn định chính trị và an ninh trật tự.

 

Những năm trước đây, do nhận thức pháp luật về công tác tư pháp - hộ tịch của một bộ phận người dân trên địa bàn xã còn hạn chế nên công tác khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn thường xuyên bị chậm trễ, khi con đến tuổi đi học mới đi đăng ký khai sinh, hay đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu bị sai tên, tuổi, năm sinh; công tác chứng thực các văn bản, hợp đồng không được quan tâm... Trước tình hình đó, để giúp người dân nâng cao nhận thức về Luật Hộ tịch năm 2014, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng và giao dịch bảo đảm trong công tác đăng ký...Ngay từ đầu năm đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tập trung triển khai một số giải pháp, xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền về công tác tư pháp - hộ tịch trên hệ thống loa truyền thanh, các quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chú trọng tuyên truyền các quy định mới về cải cách trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch, các quy định về phân cấp, các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của Nhân dân.

Trong năm 2021, UBND xã đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức mở lớp tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân tăng cường trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện đăng ký hộ tịch, các hành vi cấm, các chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm Luật Hộ tịch; tuyên truyền nâng cao ý thức tự kiểm tra các thông tin trong giấy tờ hộ tịch được cấp, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sai sót xảy ra. Bên cạnh đó, UBND xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền lồng ghép nội dung Luật Hộ tịch tại hội nghị giao ban công tác Đảng, chính quyền, niêm yết công khai các quy định mới về đăng ký hộ tịch đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND xã tại bộ phận “một cửa” UBND xã.

UBND xã cũng đã tuyên truyền nhắc nhở người dân tự lưu giữ, bảo quản cẩn thận bản chính các giấy tờ hộ tịch. Các thủ tục hành chính được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, đúng thời hạn pháp luật. Trong năm 2021, xã đã thực hiện đăng ký khai sinh mới cho 140 trường hợp, đăng ký kết hôn mới cho 30 cặp vợ chồng, khai tử cho 25 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân cho 57 trường hợp, thực hiện chứng thực 1.516 việc cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký 16 việc. Công tác tiếp công dân được lãnh đạo UBND xã phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức giải quyết xong 7/7 đơn, đạt 100% kế hoạch.  Công tác tiếp công dân thực hiện theo đúng quy trình, luật định, đã giúp cho người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của mình.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn xã, thông qua các buổi họp ở xã, thôn và lồng ghép vào các buổi sinh hoạt đoàn, hội nên người dân trong xã hiểu rõ và chấp hành nghiêm các quy định.

Bằng những kết quả thực tế, thời gian tới, UBND xã Đồng Quế tiếp tục chỉ đạo bộ phận “một cửa”, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân đến đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, các hoạt động chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, các hợp đồng, thực hiện tốt 3 không “không gây phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần và không trễ hẹn”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch để nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Phối hợp với Phòng Tư pháp, UBND huyện thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ và chấn chỉnh những sai phạm trong đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương./.

Thơm Đào

Ngày đăng: 25/11/2021