Tin Văn hóa xã hội

Sông Lô làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở

Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Sở Tư pháp về công tác hoà giải, trong thời gian qua huyện Sông Lô đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác hoà giải trên địa bàn huyện. Công tác hoà giải trong những năm qua luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm chỉ đạo nên chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên.

Trên địa bàn huyện Sông Lô có 146 tổ hòa giải với 830 hòa giải viên, trong đó 4 người có trình độ Luật, người là người dân tộc thiểu số là 13 người; 100% có trình độ văn hóa từ THPT trở lên. Tuy có trình độ chuyên môn khác nhau xong hầu hết các hòa giải viên đều có tinh thần trách nhiệm, có uy tín trước các tầng lớp Nhân dân, tâm huyết với công việc và có khả năng đảm nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trọng trách trong việc tham gia hòa giải ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hòa giải ở cơ sở luôn có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, có năng lực, được bồi dưỡng nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoạt động hòa giải ở cơ sở đã góp phần giải quyết kịp thời tại cơ sở các mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp trong Nhân dân;  góp phần giữ gìn tình đoàn kết, gắn bó trong nội bộ Nhân dân, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân tại cộng đồng, tạo nên sự đồng thuận, ổn định, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển.

Trong năm 2021, UBND huyện đã phối hợp với Sở Tư pháp cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại 17 xã, thị trấn cho các đối tượng là các chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; hòa giải viên cơ sở …với các chủ đề: Pháp luật về đất đai, Pháp luật về phòng chống tội phạm, Pháp luật về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, Pháp luật về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống Covid-19 cho hơn 2.550 lượt người với hơn 5.000 cuốn tài liệu tuyên truyền.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã lồng ghép hoạt động hòa giải ở cơ sở trong các phong trào, cuộc vận động tại cộng đồng dân cư, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” nhằm gắn công tác hòa giải ở cơ sở với nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội ở địa phương, đưa kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở thành một tiêu chí trong đánh giá thực hiện cuộc vận động, góp phần động viên, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình về hòa giải ở cơ sở. Tích cực phối hợp với chính quyền vận động nhân dân giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong gia đình, khu dân cư bằng biện pháp hòa giải; khuyến khích những thành viên của tổ chức mình và những cá nhân có uy tín, có chuyên môn và kinh nghiệm hòa giải tham gia tổ hòa giải.

Nhờ vậy, kết quả các vụ việc hòa giải thành trên tổng số vụ việc tiếp nhận đã đạt tỷ lệ cao. Trong năm toàn huyện đã tiếp nhận 116 vụ hòa giải, trong đó số vụ đã thực hiện hòa giải thành là 100 vụ (đạt 86%).

Trong thời gian tới, huyện Sông Lô sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình, dự án trọng điểm, các khu công nghiệp nhằm phát triển kinh tế - xã hội nên sẽ không tránh khỏi nhiều mâu thuẫn, tranh chấp thuộc phạm vi hoà giải. Chính vì thế, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Sông Lô nói chung và cán bộ làm công tác hoà giải nói riêng phải tạo được sự chuyển biến hơn nữa trong nhận thức và chỉ đạo thực hiện, nhằm đưa công tác hoà giải đạt kết quả cao, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

Thơm Đào

Ngày đăng: 24/11/2021