Tin Văn hóa xã hội

Trạm chăn nuôi và Thú y huyện Sông Lô tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện

Sông Lô là huyện miền núi, địa bàn rộng, tập quán chăn nuôi còn nhỏ lẻ, không tập trung nên rất khó khăn cho việc quản lý, tổ chức vận động và thực hiện công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi và thú y. Trong năm 2021, tình hình thời tiết có nhiều biến đổi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe đàn gia súc, gia cầm, dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc gia cầm (GSGC) và khử trùng tiêu độc (KTTĐ) năm 2021.

 

 

Bệnh Cúm gia cầm (H5N1 và H5N6) đã xẩy ra tại một số hộ chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, có nguy cơ cao xẩy ra trên địa bàn huyện, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất chăn nuôi gia cầm trên địa bàn. Bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò xuất hiện tại một số hộ chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn huyện, mặc dù đã được tiêm phòng vắc xin và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhưng vẫn còn ảnh hưởng đến phát triển sản xuất chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn.

Tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn huyện (tính đến 10/2021) hiện có trên 14.900 con; tổng đàn lợn nái, đực giống là trên 11.800 con, đàn lợn thịt trên 58.183 con; Tổng đàn chó, mèo trên 17.200 con; Tổng đàn gia cầm trên 534.800 con. Số trang trại chăn nuôi lợn, gà liên doanh gồm có cơ sở chăn nuôi lợn liên doanh Công ty cố phần chăn nuôi CP Việt Nam với 04 trại quy mô từ 1.100 - 3.300 con tại xã Đồng Quế và Tân Lập; Cơ sở chăn nuôi gia cầm liên doanh Công ty cố phần chăn nuôi CP Việt Nam với 04 trại quy mô từ 6.000 - 18.000 tại xã Đồng Quế và Tân Lập.

Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sát sao Chi cục Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Phúc, Huyện Ủy, UBND huyện Sông Lô và sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn của huyện. Trạm Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT tham mưu cho UBND huyện ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo về công tác Chăn nuôi và Thú y trên địa bàn huyện theo quy định. Ban hành các văn bản hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật chỉ đạo nhân viên thú y cơ sở thực hiện nhiệm vụ (hướng dẫn phòng chống dịch bệnh; sử dụng vắc xin, thuốc sát trùng; các biện pháp phòng chống nắng nóng, chống rét cho GSGC và thủy sản…).

Thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh tại cơ sở, chỉ đạo nhân viên Thú y cơ sở giám sát tình hình dịch bệnh đến thôn, xóm, hộ chăn nuôi. Phân công cán bộ Trạm trực tiếp phụ trách địa bàn các xã, thị trấn. Phối hợp với Trạm Chẩn đoán xét nghiệm lấy mẫu xét nghiệm giám sát định kỳ tình hình dịch bệnh, lấy mẫu xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn châu phi và lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng vắc xin.

Trong năm 2021, Trạm Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức tập huấn chuyên đề 02 lớp cho nhân viên thú y xã, người trực tiếp tham gia tiêm phòng đợt 1,2/2021 và 02 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn huyện; Phối hợp với Trung tâm khuyến Nông tỉnh Vĩnh Phúc tập huấn 12 lớp cho 600 hộ chăn nuôi tiêu biểu tại các xã, thị trấn trên địa bàn về công tác sản xuất chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh; Tổ chức 02 đợt tuyên truyền lưu động về công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho GSGC và tiêm phòng trong đợt 1, 2/2020. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện tuyên truyền về công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn GSGC và KTTĐ môi trường chăn nuôi năm 2021. Cấp, treo băng zôn tuyên truyền về công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh tại các trục đường chính và tại các điểm tiêm phòng.

Trong năm 2021, Trạm đã triển khai công tác tiêm phòng vắc xin phòng dịch bệnh cho đàn GSGC. Kết quả, tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm cho trên 470.000 lượt con gà, trên 24 nghìn lượt con vịt, ngan. Tiêm lở mồm long móng cho đàn trâu bò với 19.600 lượt con; Tiêm phòng vắc xin THT nhũ hóa trên 10.100 con. Tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn nái, đực giống, trong đó: Tiêm lở mồm long móng trên 16.800 lượt con; tiêm phòng vắc xin Tai xanh trên 16.400 lượt con; tiêm vắc xin Dịch tả lợn chủng trên 8.700 con. Tiêm phòng vắc xin Dại chó, mèo 2.000 con. Kết quả tiêm phòng cơ bản đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch, GSGC sau khi tiêm phòng phát triển tốt. Tổ chức phun KTTĐ cho 29.360 lượt hộ, số hóa chất sử dụng gần 1.500 lít = 97%.

Trong thời gian tới, để tiếp tục làm tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh GSGC trên địa bàn huyện, Trạm thú y sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về kỹ thuật sản xuất chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện để người chăn nuôi biết, tự giác chấp hành. Củng cố và nâng cao năng lực cho hệ thống nhân viên thú y cấp xã, trong đó tập trung chủ động tham mưu với chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước chăn nuôi và thú y tại cơ sở. Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chủ động thực hiện công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi và thú y tại cơ sở. Tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý sớm nhất nếu có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra, không để lây lan rộng và gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng cho đàn GSGC đạt 80% tổng đàn hiện có trở lên. Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân về kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, xây dựng mô hình điểm về chăn nuôi theo hướng công nghiệp.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 24/11/2021