Tin kinh tế

Hội Nông dân xã Đức Bác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Nhằm giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế giảm nghèo, Hội Nông dân xã Đức Bác đã có nhiều giải pháp cụ thể như: Tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay; tập huấn kỹ thuật; hỗ trợ phân bón… cho hội viên.  Những việc làm này đã tạo động lực cho hội viên, nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

 

 

Mô hình trồng hoa Đức Bác cho thu nhập cao và đang ngày càng phát triển

 

Hội Nông dân xã Đức Bác hiện có trên 1.400 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội thôn dân cư. Phát huy tính cần cù lao động, sáng tạo trong sản xuất, những năm qua, nông dân xã Đức Bác đã kịp thời nắm bắt các kiến thức khoa học kỹ thuật để áp dụng vào trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Năm 2021, Hội Nông dân xã đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 04 lớp tập huấn cho nông dân, chuyển giao khoa học kỹ thuật và phổ biến Hiến pháp, Pháp luật, trợ giúp pháp lý, nâng cao kiến thức về xây dựng nông thôn mới với tổng số 360 lượt người tham gia.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp Hội Nông dân đã phát triển, mở rộng nhiều mô hình mới mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể, góp phần nâng cao đời sống nông dân. Điển hình là mô hình trồng hoa cây cảnh thôn Nam Giáp, thôn Khoái Thượng...cho thu nhập từ 200-300 triệu đồng đồng/năm.

Nhiều hộ gia đình hội viên tích cực tìm tòi hướng đi mới trong trồng trọt, chuyển đổi cây trồng, mở rộng diện tích trồng hoa, cây cảnh, dịch vụ thương mại, phát triển kinh tế gia đình. Trong năm 2021, diện tích trồng hoa cây cảnh của xã được mở rộng khoảng 10ha, tổng diện tích trồng hoa cây cảnh đến nay là 25,6ha, giải quyết lao động việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia đình ở địa phương.

Năm 2021, Hội đã đăng ký và thực hiện chỉ tiêu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tổng số gia đình hội viên đăng ký là 426 hộ, số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi ba cấp là 396 hộ, đạt 93%.

 Song song với xây dựng các mô hình sản xuất, Hội Nông dân xã đã chủ động phối hợp với các ngành, doanh nghiệp tổ chức các buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng nghìn hội viên. Để hỗ trợ hội viên có vốn sản xuất, Hội đã cung ứng được 37 tấn phân trả chậm cho hội viên, đồng thời tiếp tục ký hợp đồng cung ứng phân trả chậm cho vụ chiêm xuân 2021-2022 cho bà con nông dân; phối hợp với cán bộ khuyến nông đăng ký cung ứng các loại giống ngô, lúa có năng xuất cao phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương.

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho nông dân vay vốn với tổng dư nợ của các chương trình tính đến nay là trên 6 tỷ đồng cho 200 hộ vay phát triển kinh tế. Từ sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã, nhiều hội viên nông dân trong xã đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên trở thành hộ khá và giàu, cho thu nhập từ vài trăm triệu đồng/ năm.

Có thể nói, giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào nông dân tại địa phương. Trong đó, Hội Nông dân xã đã linh hoạt, sáng tạo triển khai thực hiện các chương trình, tuyên truyền, vận động và định hướng cho hội viên các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao để đưa vào sản xuất, chăn nuôi. Tích cực vận động Nhân dân phát huy lợi thế, điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa cây con giống có giá trị vào nuôi, trồng; chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình cho thu nhập cao. Qua đó, đã góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu công tác giảm nghèo hàng năm của xã, đến nay tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều trên địa bàn xã còn 1,61%, hộ cận nghèo còn 1,46%.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân xã Đức Bác tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tăng cường tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bằng những giải pháp thiết thực, Hội Nông dân xã đã và đang phát huy vai trò đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, giúp hội viên nông dân tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. 

Bích Ngọc

Ngày đăng: 18/11/2021