Thời sự tổng hợp

Xã Đôn Nhân tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa XX nhiệm kỳ 2015 – 2020

       

 

Đ/c: Dương Văn Sơn - Ủy viên BTV - Phó chủ tịch UBND huyện

Tặng hoa chúc mừng Đảng bộ xã Đôn Nhân Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

          Trong 2 ngày 20 – 21/5/2015, Đảng bộ xã Đôn Nhân (huyện Sông Lô) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Văn Sơn - Ủy viên BTV - Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn huyện và 135 đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ xã Đôn Nhân.

          Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể, Đảng bộ và nhân dân xã Đôn Nhân đã từng bước khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra. Thu nhập bình quân đầu người tính đến năm 2014 đạt 18,5 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó nông nghiệp chiếm 60%, tiểu thủ công nghiệp chiếm 25%, dịch vụ chiếm 15%. Tổng sản lượng lương thực năm 2014 đạt 2.515 tấn/năm. Bình quân lương thực đầu người đạt 452kg/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 6,41%, tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2014 đạt 80,49%. Công tác giáo dục đạt được nhiều thành tựu, cơ sở vật chất trường học được đầu tư, đến nay cả 3 trường: Mầm non, Tiểu học, THCS đều đạt chuẩn Quốc gia. Công tác xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả, vận động nhân dân đổ bê tông đường làng ngõ xóm  được 5km, đến nay Đôn Nhân đã đạt được 14/19 tiêu chí.

          Với mục tiêu “phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, Đại hội Đảng bộ xã Đôn Nhân đã đề ra các mục tiêu phát triển trọng tâm trong nhiệm kỳ tới như: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13 - 15%; thu nhập bình quân đầu người đạt 27 - 30 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách đạt từ 6,5 đến 7 tỷ đồng; phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2016; an ninh trật tự ổn định, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh…

          Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Văn Sơn đã biểu dương, ghi nhận những kết qủa đã đạt được của Đảng bộ và nhân dân xã Đôn Nhân trong nhiệm kỳ vừa qua. Để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí yêu cầu Đảng bộ xã phải coi nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế là trọng tâm, từ đó chỉ đạo phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cho hợp lý; phấn đấu xây dựng chương trình NTM thành công trong năm 2016; phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội theo chiều sâu, thực hiện tốt các chính sách xã hội, đảm bảo an ninh trật tự. Không ngừng nâng cao chất lượng và vai trò của Đảng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết trong Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

           Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 15 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ II./.

 

Bích Ngọc – Văn Nguyên

Ngày đăng: 21/05/2015