Thời sự tổng hợp

HĐND huyện Sông Lô khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ tư (Kỳ họp chuyên đề)

Chiều ngày 17/11/2021, HĐND huyện Sông Lô khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ tư (Kỳ họp chuyên đề). Bà Phùng Thị Kim Nga - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông Đỗ Huy Chiến - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

 

 

Toàn cảnh kỳ họp

 

Dự kỳ họp có đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy và các ông bà là đại biểu HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 

Đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua các Tờ trình tại kỳ họp

 

Tại Kỳ họp đã thông qua Tờ trình của UBND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Tờ trình của UBND huyện về việc điều chỉnh thời gian các dự án đầu tư công và bổ sung thêm dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu đã nghe các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện về kết quả thẩm tra đối với 02 dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về chủ trương của các tờ trình nêu trên. Theo đó, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện và đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

 

 

Bà Phùng Thị Kim Nga - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận kỳ họp

 

Phát biểu kết luận kỳ họp, bà Phùng Thị Kim Nga - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện báo cáo cử tri về kết quả của kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, động viên cử tri và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND huyện đã thống nhất biểu quyết thông qua tại kỳ họp, nhất là các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay.

Thường trực HĐND tập trung chỉ đạo các Ban của HĐND huyện phối hợp với UBND huyện rà soát kỹ nội dung các Nghị quyết đã được HĐND huyện nhất trí biểu quyết thông qua và trình Chủ tịch HĐND huyện ký ban hành theo quy định; Ngay sau kỳ họp, UBND huyện có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, triển khai và thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện đã được thông qua tại kỳ họp đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và trên cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện chịu trách nhiệm thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết này.

Sau một buổi chiều làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và trách nhiệm, Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề) đã thành công tốt đẹp.

Bích Ngọc – Thơm Đào

Ngày đăng: 17/11/2021
Các tin cùng chuyên mục