Thời sự tổng hợp

MTTQ xã Phương Khoan phát huy vai trò nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân

Nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của mình, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, trong thời gian qua, MTTQ xã Phương Khoan đã đoàn kết tập hợp lực lượng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân.

Công tác Mặt trận xã Phương Khoan với sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nhằm nâng cao chất lượng; Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Ủy ban MTTQ xã Phương Khoan đã vận động nhân dân phát huy vai trò làm chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Tích cực tham gia góp ý với cán bộ đảng viên, với chi bộ, chi đoàn, chi hội các đoàn thể trong các cuộc họp thôn, sinh hoạt đoàn thể; giám sát chính quyền xã, trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại xã thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, được tập huấn nghiệp vụ, qua đó hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao, kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

MTTQ xã Chủ động tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tập trung đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội với các hoạt động thiết thực như trợ giúp người nghèo, xây nhà tình nghĩa, xóa nhà dột nát, hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chăm lo tết cho người nghèo, hộ chính sách, từ đó tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Phát huy được sức mạnh đoàn kết trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; khẳng định được vai trò người dân là chủ thể trong xây dựng NTM, trên địa bàn xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong việc hiến công, hiến đất, kinh phí góp phần thành công chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.  MTTQ  và các tổ chức thành viên trong xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư Sáng -Xanh- Sạch- Đẹp”. Đặc biệt là Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân... đẩy mạnh vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; xử lý chất thải sản xuất và sinh hoạt, trồng cây xanh, trồng hoa ven đường…Tính đến tháng 9/2021, các thôn dân cư trên địa bàn xã đã trồng mới và duy trì được được trên 13.000m đường hoa và lắp đặt 325 bóng thắp sáng đường làng, góp phần tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp cho quê hương.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong xã vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng; sống và làm việc theo pháp luật, tích cực phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp với ngành chức năng thành lập và duy trì có hiệu quả các mô hình tổ tự quản thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, mô hình tổ tự quản bảo đảm ATGT, mô hình tổ tự quản bảo đảm an toàn thực phẩm; duy trì, củng cố khu dân cư có hòm thư tố giác tội phạm, khu dân cư không phát sinh tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội. Đồng thời, phát huy vai trò các tổ hòa giải, giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ nhân dân, tạo không khí hòa thuận ở khu dân cư.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch Covid-19, MTTQ và các đoàn thể chính trị tổ chức triển khai tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, triển khai các văn bản của cấp trên thường xuyên để nhân dân nắm được. Đồng thời phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống covid-19 đến 10 thôn dân cư Tuyên truyền, vận động cán bộ Đảng viên, công chức,viên chức và nhân dân chung tay ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid 19. Tính đến hết tháng 9/2021, MTTQ xã đã tiếp nhận và trao đầy đủ 980kg gạo cho 49 khẩu, do công ty Phúc Sơn hỗ trợ cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch Covid-19. Qua tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19, tính đến ngày 10/9/2021 toàn xã thu được trên 42 triệu đồng đóng góp vào công tác phòng chống dịch của xã, của huyện. Cùng với đó, MTTQ xã phối hợp vận động ủng hộ nhân dân địa phương đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cho 119 người.

Hàng năm, MTTQ xã thường xuyên tuyên truyền các hoạt động giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng;  kêu gọi thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sĩ. Tổ chức các hoạt động  tiếp xúc cử tri, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các ngành chức năng để xem xét giải quyết tạo niềm tin trong nhân dân đối với Đảng, Chính quyền.

Để tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao cho, thời gian tới Ủy ban MTTQ xã Phương Khoan tiếp tục tăng cường phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ các cấp để huy động sự tham gia của nhân dân thực hiện các phong trào, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao; đổi mới các phong trào thi đua; đa dạng hoá các hình thức tập hợp; thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; làm tốt hơn nữa công tác nắm bắt tư tưởng của nhân dân và định hướng dư luận; thực hiện có hiệu quả chức năng phản biện và giám sát cộng đồng. Tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân; Động viên nhân dân thi đua phát triển kinh tế./.

Thu Hà - Hà Minh

Ngày đăng: 12/11/2021
Các tin cùng chuyên mục