Thời sự tổng hợp

Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện một số quy định, hướng dẫn, kết luận, Chỉ thị của Đảng

Ngày 11/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22, 24, 37, 41, các kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ tỉnh.

 

 

Hình ảnh tại điểm cầu huyện Sông Lô

 

Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu trung tâm tỉnh có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các báo cáo viên cấp tỉnh. 

Dự hội nghị, đầu cầu UBND huyện Sông Lô có các đồng chí: Phùng Thị Kim Nga- TUV, Bí thư Huyện ủy, Lê Quang Nghiệp- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Lê Đăng Tâm- Phó Bí thư TT Huyện ủy; Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, kết luận, hướng dẫn và chỉ thị của Đảng đến cán bộ, đảng viên là một trong những công việc rất quan trọng. Để hội nghị đạt được kết quả cao, đồng chí đề nghị các đại biểu tại các điểm cầu trong tỉnh nêu cao tinh thần tự giác và trách nhiệm, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các nội dung, tư tưởng của từng văn bản, nhất là những nội dung mới, vấn đề mới. Sau học tập, mỗi đồng chí tiếp tục tự nghiên cứu tài liệu để hiểu sâu, hiểu đúng văn bản, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị đạt kết quả cao nhất.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt các nội dung của các văn bản: Quy định số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ tỉnh…

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh nêu rõ: Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành công tốt đẹp, toàn tỉnh có 243 điểm cầu, với hơn 9.100 đảng viên tham dự.

Với những nội dung, điểm mới trong các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh sẽ giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng, sự cần thiết và tính nghiêm túc của việc thi hành Điều lệ Đảng, về những điều đảng viên không được làm; về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị TSVM, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Để triển khai nghiêm túc, hiệu quả các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn, kết luận, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên theo quy định. Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, định hướng, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh cụ thể hóa và triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Đào Thơm

Ngày đăng: 12/11/2021
Các tin cùng chuyên mục