Thời sự tổng hợp

Hội Nông dân xã Tứ Yên nâng cao công tác xây dựng tổ chức Hội

Xác định công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Những năm qua, Hội Nông dân xã Tứ Yên đã đẩy mạnh các hoạt động phát triển, thu hút, tập hợp hội viên nông dân góp phần củng cố xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Để công tác phát triển hội viên, củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đạt chỉ tiêu, chất lượng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội Nông dân xã Tứ Yên đã xây dựng và giao cho các chi Hội thực hiện chỉ tiêu kết nạp hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Hiện nay tổng số hội viên trong toàn xã có 851 hội viên sinh hoạt tại 07 chi hội, trong năm 2021 Hội đã kết nạp được 12 hội viên so với chỉ tiêu giao đạt 100%. Hàng năm, số lượng hội viên nông dân trong toàn xã vẫn duy trì đạt 95% so với hộ nông nghiệp; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt Hội đạt từ 95% trở lên; các chi hội đều có phong trào tốt, thu hút được đông đảo hội viên tham gia.

Được thường trực Huyện Hội, BCH Đảng ủy xã quan tâm, chỉ đạo, ngay từ đầu năm, Hội nông dân xã đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội đổi mới nội dung sinh hoạt, gắn nhiệm vụ công tác Hội với phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tổ chức các đợt sinh hoạt theo chuyên đề tại chi hội. Thông qua các chuyên đề gắn với sinh hoạt Câu lạc bộ đã thu hút đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội, qua đó chất lượng hội viên ngày càng được nâng lên, sinh hoạt ngày càng đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã đã xây dựng kế hoạch và triển khai cho các chi hội, tổ chức cho hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa gắn với quy ước thôn văn hóa của địa phương và hưởng ứng Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, hàng năm có 100% gia đình hội viên tham gia đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và có trên 96% hộ đạt chỉ tiêu đã đề ra. 

Để có được kết quả trên, giải pháp quan trọng mà Hội Nông dân xã Tứ Yên đã triển khai là gắn việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh với đẩy mạnh các phong trào thi đua ở chi hội, từ đó thu hút hàng trăm hộ nông dân tham gia. Nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Được sự hỗ trợ của Hội Nông dân huyện và các ban, ngành đã triển khai tư vấn, tạo điều kiện cho nông dân vay vốn để hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề, tạo việc làm cho hội viên nông dân. Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân liên kết thành các mô hình hợp tác liên kết ngành nghề, tổ hội ngành nghề để nông dân hỗ trợ nhau trong sản xuất.

Công tác xây dựng quỹ hội đã đạt được kết quả cao, tổng số quỹ hội tính đến nay là trên 470 triệu đồng; bình quân chung là 555 nghìn đồng/hội viên. Số quỹ hội của các chi hội đều cho hội viên vay để phát triển sản xuất kinh doanh. Quỹ hội phát huy tác dụng tốt, các chi hội đã giải quyết cho vay với lãi suất thấp để hội viên phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng cây có giá trị kinh tế. Số lãi thu được dùng để thăm hỏi hội viên ốm đau theo sự thống nhất của các chi hội.

Hội Nông dân xã đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, sự chỉ đạo của Đảng uỷ để tổ chức thực hiện, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, áp dụng KHKT vào sản xuất. Qua các phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện những gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở đạt 30 hội viên, cấp huyện 5 hội viên.

Để tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, thời gian tới Hội Nông dân xã Tứ Yên tiếp tục quan tâm đến công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hội cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội; đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Hội Nông dân tỉnh, huyện về “Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh”. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, chi, tổ Hội; có biện pháp, giải pháp nâng chất lượng hoạt động đồng đều giữa các chi, tổ Hội. Chú trọng tổ chức thực hiện tốt 3 phong trào trọng tâm của Hội đó là phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững; Phong trào Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; Phong trào Nông dân thi đua đảm bảo quốc phòng an ninh...

Tiếp tục tham mưu với cấp Đảng ủy, chính quyền và phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức Ngân hàng tín dụng, các tổ chức xã hội để tạo thêm nguồn lực  phát triển các chương trình công tác Hội. Đôn đốc kiểm tra thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ của chi hội; các hoạt động hướng về hội viên nông dân, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của hội viên, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo động lực để hội viên gắn bó với tổ chức Hội, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị ở địa phương.    

Bích Ngọc  - Thơm Đào

Ngày đăng: 10/11/2021
Các tin cùng chuyên mục