Tin kinh tế

Hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tại huyện Sông Lô

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” , trong những năm qua, Hội CCB huyện Sông Lô đã từng bước xây dựng tổ chức hội vững mạnh gắn với giúp hội viên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo bền vững.

 

 

Mô hình nuôi gà của CCB Đỗ Xuân Kiền, thôn Lý Nhân, xã Quang Yên

 

Hội CCB huyện Sông Lô hiện có 18 tổ chức cơ sở hội với 146 chi hội và 7.851 hội viên. Phong trào Hội CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã thu hút nhiều cán bộ, hội viên CCB nhiệt tình tham gia, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng thôn dân cư. Qua đó, đóng góp sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm trong việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để các hội viên thực sự làm tốt việc phát triển kinh tế; Hội CCB huyện đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động chuyển giao cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế đến với các hội viên trên địa bàn. Với sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của Hội, nhiều hội viên Hội CCB đã ra sức tìm tòi, học hỏi, từng bước áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, Hội CCB huyện đã huy động vốn từ nhiều nguồn như: Quỹ quốc gia vay vốn việc làm, Ngân hàng CSXH huyện, Quỹ nội bộ do các hội viên tự đóng góp. Giai đoạn 2016 – 2021, dư nợ do Hội quản lý đạt gần 45 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 1.200 lao động.

Với những cố gắng vươn lên giúp nhau làm giàu chính đáng, Hội CCB huyện hiện có 18 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 7 hợp tác xã, 85 trang trại, 325 gia trại, 2248 hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ. Điển hình là CCB Nguyễn Văn Nghiên, thôn Ngạc Thị, xã Phương Khoan với mô hinh nuôi hươu sao và ba ba thương phẩm, cho thu nhập gần 400 triệu đồng/năm. CCB Tạ Văn Hưng, thôn Ngọc Sơn, xã Nhạo Sơn với mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ, cho thu lãi 200 triệu đồng/năm. Sau nhiều năm trồng thanh long, gia đình CCB Tạ Văn Hưng đã trở thành hộ có thu nhập khá giả trong xã. Mô hình nuôi gà thịt của CCB Đỗ Xuân Kiền, thôn Lý Nhân, xã Quang Yên, hàng năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng…Mỗi CCB chọn một cách khởi nghiệp, nhưng có điểm chung đó là luôn phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, vượt khó vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Sau 5 năm thực hiện phong trào, đời sống cán bộ, hội viên được nâng lên, trong đó hộ khá, giàu chiếm 70,3%; hộ trung bình chiếm 28,6%; hộ cận nghèo chiếm 0,8%; hộ nghèo chiếm 1,1%, giảm 1% hộ nghèo so với năm 2016.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, Hội CCB các cấp huyện Sông Lô còn tích cực vận động hội viên và nhân dân tham gia xây dựng Nông thôn mới. Trong giai đoạn 2016-2021, cán bộ hội viên CCB các cấp đã hiến 26.709 m2 đất, ủng hộ 2,8 tỷ đồng tiền mặt, đóng góp 49.742 ngày công lao động, làm mới sửa chữa nâng cấp 32km đường giao thông nông thôn, cùng với nhân dân trong huyện làm mới gần 24km rãnh thoát nước thải, nạo vét 11,4km kênh mương nội đồng, trồng hơn 28 nghìn cây xanh các loại…

Để biểu dương phong trào, tại hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021 của CCB huyện Sông Lô vừa qua, đã có 1 tập thể, 1 cá nhân được Hội CCB tỉnh trao Giấy khen; UBND huyện Sông Lô trao giấy khen cho 7 tập thể, 12 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Có thể nói, phong trào đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện, có tác dụng động viên, khơi dậy, giữ vững và phát huy truyền thống yêu nước, tính cần cù, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường trong cán bộ, hội viên CCB. Qua đó không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự tại địa phương.

Để phát huy hiệu quả của phong trào, thời gian tới, Hội CCB huyện Sông Lô sẽ tiếp tục tập trung vận động CCB giữ vững và phát huy bản chất người lính, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” trong toàn thể hội viên, huy động được các nguồn lực, thu hút hội viên tham gia làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển./.

Hà Minh

Ngày đăng: 10/11/2021