Thời sự tổng hợp

Đảng bộ xã Yên Thạch huyện Sông Lô tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020

   

 

Đ/c: Nguyễn Xuân Đài – TUV, Bí thư Huyện ủy

Tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Thạch nhiệm kỳ 2015-2020

 

          Trong 2 ngày 11-12/5/2015, Đảng bộ xã Yên Thạch huyện Sông Lô long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Đài – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong tổ công tác là thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn và 139 đại biểu là đảng viên đại diện cho toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Yên Thạch đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm qua đạt 19,5%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp. Năm 2014, thu nhập bình quân đầu người đạt 20,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,3%. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng có nhiều chuyển biến tích cực.

             Đại hội thống nhất đề ra mục tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2015-2020 tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt từ 18% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng/người/năm; 100% số hộ dân được sử dụng nước sạch. Trong công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hàng năm 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 80% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; mỗi năm kết nạp từ 10 đảng viên mới trở lên.

          Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Đài – TUV - Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Thạch đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Yên Thạch cần tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; coi lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và hộ gia đình phát triển sản xuất hàng hóa, dịch vụ, tích cực ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân. 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 15 đồng chí và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kim Thoa – Thu Bốn

Ngày đăng: 11/05/2015