Thời sự tổng hợp

Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 03/11, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2025 tại các điểm cầu 9 huyện, thành phố. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng vụ CCHC, Bộ Nội vụ, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ; đồng chí Nguyễn Phú Sơn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Đầu cầu huyện Sông Lô có đồng chí Triệu Văn Chúc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Vũ Văn Mạnh - Trưởng Phòng Nội vụ; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và cán bộ làm công tác CCHC cấp xã trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe triển khai Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính Phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Triển khai Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025; Công tác xác định Chỉ số CCHC các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2021; Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các các báo cáo viên cũng đã dành thời gian trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai và thực hiện công tác CCHC, giúp cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác CCHC bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần tham mưu tốt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,  hiện đại hóa hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

Bích Ngọc – Thơm Đào

 

Ngày đăng: 03/11/2021
Các tin cùng chuyên mục