Thời sự tổng hợp

Đảng bộ xã Nhạo Sơn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Nhạo Sơn xác định cần phải chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh với nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể.

Đảng bộ xã Nhạo Sơn có trên 220 đảng viên đang sinh hoạt ở 10 chi bộ. Xác định chi bộ là nền tảng của Ðảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nội dung quan trọng được Đảng bộ xã Nhạo Sơn tập trung triển khai thực hiện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Thời gian qua, Đảng bộ xã đã chú trọng phân công các Đảng ủy viên về dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn để kịp thời chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Với cách làm trên, đến nay, việc sinh hoạt của các chi bộ dần đi vào nền nếp, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 90%. Các chi bộ cũng thường xuyên tổ chức được các nội dung sinh hoạt theo chuyên đề gắn với các vấn đề nổi cộm tại địa phương như: Xây dựng nông thôn mới, an ninh trật tự, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm.

 Với đặc thù của địa phương chủ yếu là phát triển sản xuất nông nghiệp, nên hầu hết các buổi sinh hoạt chuyên đề, chi bộ đều thảo luận, lựa chọn chuyên đề sinh hoạt phù hợp, phân công những đồng chí chi ủy, đảng viên có trách nhiệm, năng lực chuẩn bị nội dung sinh hoạt. Trước khi sinh hoạt có thông báo trước nội dung sinh hoạt chuyên đề, thời gian sinh hoạt để đảng viên nghiên cứu và chủ động thảo luận. Trong sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ và đồng chí được phân công chủ trì, hướng dẫn đảng viên thảo luận. Chính vì vậy, nội dung của các buổi sinh hoạt chuyên đề luôn đạt kết quả tốt. Thông qua sinh hoạt chi bộ cũng đã phát huy trí tuệ của đảng viên qua bầu không khí dân chủ, hiểu biết lẫn nhau, qua đó, củng cố niềm tin của đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng và xuất hiện ngày càng nhiều đảng viên gương mẫu, tiên phong trên nhiều lĩnh vực, là những tấm gương sáng để quần chúng học tập, noi theo.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng được ban chấp hành đảng bộ xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ xã đã thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền và tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị các cấp gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của Đảng bộ cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ đẩy mạnh thực hiện, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã đã bám sát tình hình và nhiệm vụ chính trị của đảng bộ để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, đồng thời triển khai sâu rộng các quy định về kiểm tra, giám sát của Đảng đến cán bộ, đảng viên. Qua đó, đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức Đảng và đảng viên, giúp các tổ chức và cá nhân xây dựng giải pháp khắc phục. Việc không ngừng tự xây dựng, chỉnh đốn, đổi mới phương thức lãnh đạo và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân cũng là những nội dung được các cấp ủy chi bộ trong toàn đảng bộ xã chú trọng thực hiện.

Với những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, năm 2021, Đảng bộ xã Nhạo Sơn phấn đấu 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 19,5% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt ước đạt trên 52 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,15%. Nhờ chú trọng công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ việc thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã đã đạt nhiều kết quả tích cực. Qua phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hằng năm, phần lớn số tổ chức cơ sở đảng của đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên vi phạm khuyết điểm phải thi hành kỷ luật giảm qua các năm.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Nhạo Sơn tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quy định của Đảng, xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm...

Thu Hà

Ngày đăng: 29/10/2021
Các tin cùng chuyên mục