Thời sự tổng hợp

9 tháng đầu năm, Hội nông dân xã Đồng Thịnh kết nạp mới được 52 hội viên

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Hội Nông dân xã Đồng Thịnh kết nạp được 52 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn xã lên 1.961 hội viên, sinh hoạt tại 13 chi hội. Đồng thời, kiện toàn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hội cấp trên giao từ đầu năm.

Hội Nông dân xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các chi Hội duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt thường kỳ, sơ kết, tổng kết. Tiếp tục đổi mới phương thức  sinh hoạt chi hội theo hướng thiết thực, lựa chọn những nội dung phù hợp, gắn với sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân.

Hội phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tạo điều kiện cho các hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Qua đó xuất hiện nhiều gương nông dân, mô hình liên kết kinh doanh mang lại hiệu quả cao.

Công tác xây dựng quỹ hội được các hội viên đồng tình ủng hộ, đến nay, mức quỹ hội bình quân đạt 280 nghìn đồng/ hội viên. Nhiều chi hội tiêu biểu có số quỹ cao như: Hiệp Lực, Quyết Thắng, Đồng Tâm, Chiến Thắng, Yên Thái…

Để xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, thời gian tới Hội Nông dân xã Đồng Thịnh sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tạo thêm nguồn lực giúp hội viên phát triển sản xuất kinh doanh bằng những hoạt động rõ nét hơn về tạo nguồn vốn vay, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ cây con giống, phân bón, vật tư nông nghiệp./.

Hà Minh 

Ngày đăng: 29/10/2021
Các tin cùng chuyên mục