Thời sự tổng hợp

Sông Lô đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển, trong năm qua, UBND huyện Sông Lô đã ban hành các kế hoạch, quyết định chỉ đạo và triển khai nghiêm túc các nội dung liên quan đến công tác CCHC nhà nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác CCHC theo hướng hiện đại, hiệu quả, mang đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

 

 

Hiện nay tổng số TTHC đang thực hiện ở cấp huyện là 239 thủ tục, cấp xã là 100 thủ tục. Ngay từ đầu năm, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường rà soát, kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ các TTHC không phù hợp. Đồng thời, công bố, công khai các danh mục TTHC mới được ban hành hoặc bãi bỏ khi không còn phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các doanh nghiệp trong việc tra cứu, thực hiện TTHC.. Bên cạnh đó, việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị niêm yết thông tin phản ánh kiến nghị về quy định TTHC, tổ chức đánh giá, phân tích chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn; thực hiện các biện pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí cũng luôn được lãnh đạo UBND huyện quan tâm.

Các TTHC sau khi UBND tỉnh công bố được công khai trên Trang thông tin điện tử huyện và niêm yết tại Bộ phận một cửa UBND huyện và các cơ quan, đơn vị. UBND huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện đúng quy định công tác tiếp nhận, xử lý văn bản kiến nghị về quy định hành chính; công khai lịch tiếp công dân; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các cơ quan trực thuộc UBND thực hiện lịch tiếp công dân theo quy định, bố trí hòm thư góp ý.

Để nâng cao hiệu quả giải quyết các TTHC bảo đảm nhanh gọn, đúng quy định, huyện Sông Lô cũng đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa cũng như tại các phòng chuyên môn. Các lớp bồi dưỡng về đạo đức công vụ, nghiệp vụ công tác CCHC...luôn được chú trọng. Qua đó nâng cao trình độ chuyên môn và ý thức cho cán bộ, công chức trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, ngăn ngừa các hành vi gây phiền hà, tiêu cực đối với công dân và doanh nghiệp. Để hiện đại hóa CCHC, giải quyết nhanh gọn các thủ tục, tiết kiệm thời gian, công sức cho cán bộ và công dân, huyện đã ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản tất cả các cơ quan chuyên môn UBND huyện và các xã, thị trấn. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức của 12 phòng chuyên môn và trên 95% cán bộ, công chức cấp xã được trang bị máy tính, có kết nối internet và 95% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thư điện tử, các phần mềm để giải quyết công việc; 100% các xã, thị trấn khai thác sử dụng tốt các phần mềm quản lý văn bản và điều hành văn bản. Hiện nay, huyện đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mới nhất dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

Chất lượng cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ngày càng được nâng lên. Đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận một cửa cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, có thái độ đúng mực trong giao tiếp, trong thi hành nhiệm vụ; không có thái độ quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc. Các loại giấy tờ, hồ sơ đưa đến đều được tiếp nhận, phân loại, thực hiện quy trình giải quyết và trả kết quả đúng thời hạn quy định, bảo đảm nguyên tắc đơn giản, công khai, đúng luật, nhanh chóng và thuận tiện. Từ đầu năm  đến nay, bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 14.488 hồ sơ, trong đó có 14.398 hồ sơ đã được giải quyết, 90 hồ sơ đang giải quyết. UBND huyện đang triển khai và thực hiện việc sử dụng biên lai điện tử vào việc thu phí, lệ phí tại Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã. Việc triển khai đồng bộ sử dụng Biên lai điện tử giúp minh bạch các khoản thu phí, lệ phí tạo điều kiện cho công dân trong việc giải quyết công việc cũng như việc báo cáo số liệu hàng tháng, quý được nhanh chóng và đảm bảo. Có thể thấy, công tác CCHC của huyện Sông Lô ngày càng đi vào nền nếp và đạt hiệu quả tích cực, từng bước hiện đại hóa hành chính, qua đó, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà huyện đã đề ra.

Thời gian tới, huyện Sông Lô tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, giải quyết công việc và triển khai áp dụng một số phần mềm khác tới các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn. Đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tổ chức. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC ở huyện và cấp xã…

Thơm Đào

Ngày đăng: 29/10/2021
Các tin cùng chuyên mục