Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhạo Sơn tổ chức tiêm phòng vắc xin toàn dân

Ngày 26/10/2021, xã Nhạo Sơn tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid -19 cho các đối tượng là người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền và  lao động tự do, nhằm mở rộng độ bao phủ các đối tượng tiêm vắc xin trên địa bàn.

 

 

Để việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đạt hiệu quả cao, đảm bảo tiến độ theo quy định, trước đó xã Nhạo Sơn chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, hệ thống chính trị trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền về tác dụng của tiêm phòng vắc xin Covid-19. Triển khai tiêm vắc xin Covid- 19 cho các đối tượng được thực hiện theo các khung giờ cho từng khu vực dân cư trên địa bàn xã, nhằm đảm bảo cho công tác phòng chống dịch.

Được biết, đợt này xã Nhạo Sơn được phân bổ 730 liều vắc xin AtraZeneca. Tại điểm tiêm được bố trí đầy đủ các bộ phận, phương tiện từ khám sàng lọc trước tiêm, khu vực tiêm, phòng chờ sau tiêm, các phương tiện sơ cấp cứu cần thiết cũng như công tác vệ sinh, khử khuẩn. Tất cả các đối tượng trước khi tiêm đều được khám sàng lọc trước tiêm và theo dõi phản ứng sau tiêm 45 phút. Người tiêm được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe ít nhất 24 giờ sau tiêm, thông báo ngay cho cơ sở y tế nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường.

Việc tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả sẽ giúp người dân tiêm yên tâm, thực hiện tốt công tác tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Thu Hà

 

Ngày đăng: 27/10/2021