Tin kinh tế

Giai đoạn 2016-2020, ngành nông nghiệp huyện Sông Lô vượt các chỉ tiêu đề ra

Huyện Sông Lô có 80% dân số làm nông nghiệp, những năm qua huyện đã thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, với phương châm sắp xếp lại cơ cấu ngành nông, lâm, nghiệp, thủy sản có lợi thế và tiềm năng phát triển cho phù hợp, tạo ra chuyển biến căn bản về năng suất, quy mô, chất lượng và hiệu quả.

 

 

Giai đoạn 2016-2020, ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Sông Lô luôn đạt mức tăng trưởng tốt, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2020 tăng trên 97.480 tỷ đồng so với năm 2016. Trong đó ngành trồng trọt tăng trên 41,300 tỷ đồng, ngành chăn nuôi tăng 54,438 tỷ đồng, ngành dịch vụ nông nghiệp tăng trên 3.100 tỷ đồng, ngành thủy sản tăng trên 3.230 tỷ đồng.

Có thể nói, ngành nông nghiệp huyện Sông Lô đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 48 triệu đồng/người/năm, tăng 23 triệu đồng/người/năm so với năm 2016. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 chiếm 1,16%, giảm 2,89% so với năm 2016. Qua đó ngành nông nghiệp đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 27/10/2021