Gương người tốt việc tốt

MTTQ xã Hải Lựu Học tập và làm theo Bác, xây dựng quê hương ngày một đổi mới

Uỷ ban MTTQ xã Hải Lựu hiện nay có 29 ủy viên ủy ban MTTQ xã và 10 Ban công tác Mặt trận thôn với 65 thành viên.  Để thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể của xã đã bám sát vào chương trình, kế hoạch của cấp trên và của cấp ủy cùng cấp, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, xác định nội dung cụ thể gắn với từng nhiệm vụ đến các chi đoàn, chi hội, đoàn viên, hội viên, ủy viên Ủy ban MTTQ xã.

Hàng năm Đảng ủy đã chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã, các tập thể, cá nhân bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với tình hình của địa phương, 100% đăng ký việc làm theo Bác, xây dựng kế hoạch và triển khai đến các chi bộ, khu dân cư, chi đoàn, chi hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện.

Trong năm 2021, Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng ủy xã Hải Lựu về xây dựng mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và chương trình giao ước thi đua ngày 17/12/2020 về việc phát động tổ chức thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” giữa MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn.  Ban thường trực Uỷ ban MTTQ xã xây dựng chương trình công tác hoạt động năm 2021. Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn được Uỷ ban MTTQ xã thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả thông qua việc triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” qua đó tạo tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ban thường trực Uỷ ban MTTQ xã đã quán triệt đến các tổ chức thành viên, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn và tuyên truyền đến Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó để mỗi cán bộ, hội viên, thành viên và nhân dân nhận thấy đây là việc làm thường xuyên, liên tục, mỗi tổ chức, cá nhân đều phải nêu cao vai trò trách nhiệm, ý thức cộng đồng, luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua việc thực hiện phong trào phát hiện và biểu dương những tấm gương tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo, phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ, hội viên, đoàn viên.

Các tổ chức thành viên chủ động phối hợp với MTTQ xã xây dựng nội dung, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do đơn vị đang thực hiện, chú trọng nhân rộng và phát huy những hoạt động, phong trào đang có hiệu quả của tổ chức mình như: “Đường hoa phụ nữ”; “Ngày Chủ nhật xanh” …tránh chồng chéo đảm bảo hiệu quả thiết thực.

Ban công tác Mặt trận thôn hướng dẫn các tổ chức thành viên triển khai đến các Tổ liên gia tự quản bảo vệ môi trường dưới hình thức tổ chức tự nguyện, có phân công, phân việc, xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, có lịch vệ sinh định kỳ, tùy theo tình hình thực tế ở mỗi thôn dân cư.

Ủy ban MTTQ xã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường để nhân dân hiểu, đồng thuận và tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện phong trào.Từng nội dung của phong trào được phân công cho các tổ chức đoàn thể chịu trách nhiệm vận động các thành viên, tổ liên gia tự quản để thực hiện.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, các khu dân cư sinh sống phân bố không đồng đều như: các thôn Gò Dài, Đồng Tâm, Dừa Cả dân cư ở cách xa nhau, các thôn Dân Chủ, Hòa Bình, Trung Kiên, Thắng Lợi ở tập trung. Do đó Uỷ ban MTTQ xã phối hợp với UBND xã thống nhất lấy ngày 19 hàng tháng là ngày toàn dân tham gia vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm. Bên cạnh đó phối hợp với các tổ chức thành viên chỉ đạo đoàn viên, hội viên tổ chức vệ sinh, nhổ cỏ đường hoa định kỳ theo đợt, vệ sinh nơi công cộng như: Nghĩa trang liệt sỹ, trường học….

Phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại gia đình, không xả thải và vứt xác súc vật chết ở nơi công cộng, giảm thiểu sử dụng túi nilon, khuyến khích xử dụng sản phẩm dễ phân hủy, thân thiện với môi trường. Hiện nay toàn xã có thôn Dừa Cả, khu Dừa Lẽ và khu Đồng Chăm cũ thực hiện thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, các đơn vị khác thực hiện thu gom về bãi tập trung và xử lý bằng lò đốt. Nước thải sinh hoạt, chăn nuôi đều được xử lý trước khi cho gia môi trường.Các rác thải hóa chất, vỏ thuốc bảo vệ thực vật được bỏ tập trung vào bể chứa rác thải tập trung tại các xứ đồng.

Đồng thời, vận động nhân dân trồng cây xanh, cây bóng mát tập trung chủ yếu tại khuôn viên các nhà văn hóa, trường học như: hàng cây Xà cừ tại cổng trường Mầm Non khu B do Hội Nông dân phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã thực hiện, trồng mới tại nhà văn hóa thôn Dừa Cả…. Tại các tuyến đường chính do hành lang ít lên chủ yếu các hộ gia đình tự trồng, tạo cảnh quan trước nhà.Các mô hình đường hoa phụ nữ tiếp tục được các thôn duy trì và nhân rộng.Khắp các thôn dân cư, người dân tích cực trồng hoa, cây xanh, cây cảnh.Các hộ dân chủ động chỉnh trang nhà cửa, cổng, tường rào, các công trình vệ sinh, cải tạo vườn tạp, di dời chuồng trại... đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường.

Đến nay trên toàn xã đã trồng mới được 10.736m đường hoa, kinh phí hơn 14,2 triệu đồng và 616 ngày công, các đơn vị thường xuyên chăm sóc và tiếp tục đăng ký trồng mới. Toàn xã triển khai lắp đặt được 5.795mđiện chiếu sáng, với kinh phí hơn 47,5 triệu đồng và 257 ngày công. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động các hộ dân, các hộ kinh doanh tự lắp đặt Camera an ninh tại hai trục đường chính, khu trung tâm của xã tập trung tại các thôn như: Hòa Bình, Dân Chủ, Làng Len.

Về Hải Lựu hôm nay, các tuyến đường được trải bê tông phẳng lì, hai bên rực rỡ sắc hoa... Không chỉ có trục đường chính được chỉnh trang xanh, sạch, đẹp mà giờ đây, các ngõ, xóm, đường liên thôn của xã Hải Lựu cũng được người dân trồng hoa, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Trong phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước thải ở các khu dân cư”, các hộ dân trong xã nhất trí cao, đồng thuận đóng góp để xây dựng, cải tạo rãnh thoát nước thải, góp phần khắc phục ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Việc tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp” là nền tảng vững chắc để xã Hải Lựu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao.Để việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tiếp tục đạt hiệu quả cao, thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã Hải Lựu sẽ tiếp tục tập tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); biểu dương, khen thưởng kịp thời những mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; tăng cường công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; chỉ đạo nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc Ban công tác mặt trận thôn, các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện Chỉ thị 05 hiệu quả, sát thực. Góp phầnthực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT- XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 21/10/2021