Gương người tốt việc tốt

Hội LHPN xã Hải Lựu làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hải Lựu (huyện Sông Lô) đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của hội viên. Thực hiện Chỉ thị 05, vai trò của phụ nữ ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hội LHPN xã Hải Lựu hiện nay có 1.674 hội viên tham gia sinh hoạt tại 10 chi hội .Từ khi cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phát động, Hội LHPN xã Hải Lựu đã tích cực hưởng ứng và triển khai đồng bộ. Xác định tuyên truyền là công tác trọng tâm, Hội đã tập trung quán triệt sâu rộng đến các hội viên phụ nữ; Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng. Hội thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lồng ghép với tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, và các nhiệm vụ của Hội, tuyên truyền thực hiện xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” trong các buổi sinh hoạt Hội, trong dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước với nhiều hình thức.

Để Cuộc vận động thực sự đi vào chiều sâu, Hội LHPN xã Hải Lựu đã đăng ký thực hiện nhiều mô hình làm theo lời Bác bằng nhiều việc làm thiết thực. Mỗi chi hội có một cách làm, một mô hình riêng, nhưng nhìn chung đã có nhiều hiệu quả, nhất là các mô hình tiết kiệm, mang đậm chất phụ nữ.

Với tinh thần tương thân tương ái, ngay từ đầu năm 2021 Hội LHPN xã Hải Lựu đã tiến hành già soát đối tượng hội viên, phụ nữ  thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 10/10 chi hội; qua già soát có 12/21 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và có 7 chị em hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất do bệnh tật, tai nạn rủi do không có khả năng lao động nặng, thiếu vốn đầu tư chăn nuôi. Trên cơ sở đó Hội đã phát động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” gắn với triển khai cuộc vận động “Chia sẻ cùng phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương” và thực hiện các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sang tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “Phụ nữ Sông Lô, cử chỉ đẹp, sống nhân văn” tới 10/10 chi hội.

Sau khi tuyên truyền, vận động  có 100% cán bộ hội viên tham hưởng ứng ủng hộQuỹ “mái ấm tình thương” được 11,5 triệu đồng, Quỹ “chia sẻ yêu thương cùng phụ nữ nghèo tại địa phương” được hơn 12 triệu đồng. Hội  đã trao tặng 720 con gà giống trị giá hơn 8triệu đồng cho 10 hộ hội viên phụ nữ ở 8 thôn dân cư có hoàn cảnh khó khăn; điển hình như chi hội Đồng Tâm đã trao tặng chị Nguyễn Thị Hồ 150 con gà giống và 4 triệu đồng, chi hội Làng Len trao tặng chị Hà Thị Liệu , chị Hoàng Thị Xá mỗi chị 100 con gà giống và 700 nghìn đồng hỗ trợ mua cám, thuốc phòng bệnh. Đến nay số gà này đã được xuất chuồng đem lại hiệu quả kinh tế, giúp các gia đình có nguồn thu nhập, có vốn đầu tư tái đàn tạo công ăn việc làm ổn định cuộc giống cho hội viên.

Bên cạnh đó Hội còn chỉ đạo tiếp tục duy trì với 12 nhóm 345 thành viên tham gia  giúp hàng tháng, hàng quý với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng cho 144 lượt hội viên, giúp đột xuất 32,2 triệu đồng cho 10 lượt hội viên.Đã có 9/10 chi hội giúp được 9 phụ nữ  nghèo, cận nghèo làm chủ hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 19,5 triệu đồng không tính lãi.

Ngoài ra, Hội LHPN các cấp trong xã còng đứng ra tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện, giúp hội viên tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương.

Hưởng ứng phong trào thi đua mỗi Chi hội có một việc làm thiết  thực góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, các chi hội trong xã đã hưởng ứng tham gia tu sửa làm đường giao thông nông thôn, thực hiện tốt mô hình “Nhà sạch, vườn xanh” , tuyến đường hoa phụ nữ, gia đình 5 không 3 sạch…góp phần cùng với địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới.  

Từ những tấm gương điển hình tiêu biểu của các cá nhân, tập thể trong phong trào của Hội nói chung và qua các phong trào ở địa phương, hội viên phụ nữ Hải Lựu càng nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo lời Bác.

Những cách làm hay, những việc làm ý nghĩa, hành động thiết thực của Hội Phụ nữ xã Hải Lựu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi hội viên và nhân dân; góp phần lan tỏa những hành động đẹp về việc “làm theo” lời Bác; Từ đó, giúp cán bộ, hội viên phụ nữ toàn xã phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa các cuộc vận động và phong trào thi đua trong thời gian tới, chung tay thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 21/10/2021