An ninh quốc phòng

Ban chỉ huy quân sự huyện Sông Lô tổ chức giao ban công tác Quốc phòng tháng 4 năm 2015

          Sáng ngày 05/4/2015, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Sông Lô đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quốc phòng- an ninh tháng 4. Tại buổi họp các đồng chí lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện sông Lô đã báo cáo với đoàn công tác của  Bộ chỉ huy tỉnh về tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn huyện vẫn ổn định, Lãnh đạo BCHQS huyện đã  điều hành thực hiện công tác Quốc phòng- quân sự địa phương. Tích cực chủ động tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, thường xuyên làm tốt công tác nắm và quản lý tình hình địa bàn, đơn vị. Cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị yên tâm công tác sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho các đối tượng, tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ bàn giao cho các cơ quan, đơn vị nhận nguồn đạt 100% chỉ tiêu được giao; Tổ chức phát động phong trào thi đua của năm 2015 với chủ đề: " Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, quyết thắng" và các phong trào thi đua đột kích khác tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.

Tại buổi làm việc lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã biểu dương những kết quả mà Ban chỉ huy quân sự huyện Sông Lô đã đạt được trong quý 1 và trong thời gian tới Ban chỉ huy quân sự huyện cần phát huy những thế mạnh đã đạt được, cần chủ động khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./.

  Đào Phương

Ngày đăng: 12/04/2015